Purchase graduate work Маніпуляція свідомістю реципієнта в різних видах ЗМІ #1910

Маніпуляція свідомістю реципієнта в різних видах ЗМІ

Excerpts from the work