Purchase article ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПРИЧИНИ РУХУ ПЕРСОНАЛУ (на прикладі сфери мас-медіа) #347

ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ПРИЧИНИ РУХУ ПЕРСОНАЛУ (на прикладі сфери мас-медіа)

Excerpts from the work