Purchase abstrat Свiтовий банк: структура, основнi цiлi дiяльностi, джерела формування та напрями використання ресурсiв. Програми Свiтового банку в Українi #4813

Свiтовий банк: структура, основнi цiлi дiяльностi, джерела формування та напрями використання ресурсiв. Програми Свiтового банку в Українi

Excerpts from the work