Purchase master work Упрваління активами і пасивами комерційного банку #4104

Упрваління активами і пасивами комерційного банку

Excerpts from the work