Купити готові роботи

Купити готові роботи
-

Знайдено 5842 варіанти(ів)

Тип : Дипломна робота

Предмет : Історія України

Мова : Українська мова

КНЯЗЬ ЯРОСЛАВ МУДРИЙ В ІСТОРІЇ РУСІ-УКРАЇНИ

Роль Ярослава як розробника нових прогресивних концепцій розвитку Київської держави та її суспільства величезна. Київська Русь за часи правління Ярослава розвинула духовні традиції своїх попередників, мала тісні стосунки з багатьма сусідніми народами і досягла нечуваного розквіту.

Вершиною його діяльності стало заснування Софійського собору – центру культури Київської держави. Ярослав Мудрий був високоосвіченою людиною, він дбав про освіту і культуру свого народу, заснував при Софійському соборі школу і велику бібліотеку. За його ініціативою почалася в Києві праця над перекладами грецьких та інших книг на церковно-слов’янську мову, переписано багато книг, був укладений літописний звід. Найважливішим в історії Східної Європи стало видання збірника стародавнього руського права на основі звичаєвого права. Він також державним управлінням в державі, остаточно затвердив права престолонаслідування.

Саме за сприянням князя Ярослава культурний розвиток України-Русі піднявся на новий рівень. Сталися якісні зміни у світогляді русичів, розпочалося їхнє відродження в європейський культурний світ через опанування писемності, розвиток освіти й естетичних традицій візантійської культури, для якої були характерні урочистість, шляхетність, пишність, витонченість. Поряд з народним активно розвивається професійне мистецтво, релігійна і світська література, архітектура й монументальний живопис, іконопис, хорова та інструментальна музика.

Окрім поширення християнства і затвердження його ролі в житті давніх українців, він відзначився в поширенні письменництва, за нього також оформилася організаційна структура й церковна ієрархія Київської держави.

За сприяння Ярослава Мудрого почалось призначення руських митрополитів на митрополичу кафедру замість ставлеників з Візантії. Церква Київської Русі стала користуватися автономією. За цього часу засновано також перші монастирі на Русі, які стали важливими культурними осередками, в яких писалися літописи, існували школи іконописання.

1500.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Банківська система

Мова : Українська мова

Формирование системы антикризисного управления банком

Метою даної дипломної роботи є поглиблення теоретичних засад антикризового управління банківськими установами та розроблення практичних рекомендацій, спрямованих на удосконалення антикризового управління банку.

Для досягнення поставленої мети передбачено постановку, формулювання і розв’язання наступних наукових й практичних завдань:

- розглянути поняття, функції та необхідність системи антикризового управління банку;

- охарактеризувати зміст системи антикризового управління банку;

- вивчити методи та інструменти системи антикризового управління банку;

- надати загальну характеристику фінансового стану банку;

-  вивчити особливості організації системи антикризового управління банку;

- оцінити ефективність системи антикризового управління банку;

- обґрунтувати напрямки розвитку системи антикризового управління банку;

- запропонувати шляхи формування ефективного механізму антикризового управління банку.

Об’єктом дослідження є процес антикризового управління банком.

Предметом дослідження є сукупність економічних відносин, що виникають з приводу діагностики, попередження, нейтралізації та подолання кризових явищ в банківській діяльності як на мікро-, так і макрорівнях.

1800.00 грн

Тип : Презентація

Предмет : Історія України

Мова : Українська мова

"Трипілля - загадки унікальної культури"

У чому унікальність трипільської культури? Яким було господарство та основні ремесла трипільців?  Чим славилася ця цивілізація? Що являли собою трипільські міста? На ці та інші запитання дасть відповідь дана презентація.

35.00 грн

Тип : Вирішення задач

Предмет : Право соціального забезпечення

Мова : Українська мова

Задача з права соціального забезпечення

Задача з права соціального забезпечення

10.00 грн

Тип : Вирішення задач

Предмет : Нотаріат

Мова : Українська мова

Задачі з нотаріату

Вирішено 5 задач, предмет "Нотаріат України"

50.00 грн

Тип : Магістерська робота

Предмет : Захист ПЗ і безпека

Мова : Українська мова

Сучасні технології побудови оптичних мереж доступу для забезпечення інформаційної безпеки передачі даних

Вступ

        Інформаційно-комунікаційні системи та мережі – невід’ємна частина сучасного світу, бізнесу, політики, державних і регіональних органів. Головним завданням є забезпечення безпеки інформації, розмежування доступу, авторизація користувача і даних. Найбільш актуальним є питання побудови оптич них мереж доступу для забезпечення інформаційної безпеки передачі даних заради безпеки інформації для корпоративної організацій і підприємств з розгалуженою структурою (філії, агентства). Передача даних є об’єктом несанкціонованого доступу з боку зловмисників. Саме тому постає проблема захисту інформаційно-комунікаційних систем, що розуміє під собою стан захищеності властивостей інформаційних ресурсів (цілісності, доступності, конфіденційності) системи, що забезпечує нормальний процес функціонування інформаційно-комунікаційних систем та мереж (ІКСМ) з умов гарантованого надання встановленого переліку послуг системи.

2500.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Логістика

Мова : Російська мова

Организация перевозки негабаритных строительно-восстановительных грузов

В соответствии с заданием на дипломную работу предложено организовать перевозку негабаритных строительно-восстановительных грузов от станции Волховстрой-1 до станции Сонково. На основании технико-эксплуатационного анализа железнодорожного участка следования определено, что для перевозки заданных негабаритных грузов возможно использовать два маршрута.

6500.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Теорія держави і права

Мова : Українська мова

Теоретична характеристика правопорушення

Правопорушення – це суспільне небезпечне або шкідливо неправомірне (протиправне) винне діяння (дія або бездіяльність) деліктоздатної особи, яке спричиняє юридичну відповідальність.

250.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Метрологія

Мова : Російська мова

Надёжность, международная стандартизация, Стандартизация методов оценки соответствия

Современной проблемой для различных государств, независимо от развитости их рыночной экономики является проблема качества.

Актуальность. Ввиду глобализации рынков, появления новейших секторов бизнеса, сверхдинамичного производства и диверсификации продукции, как национальная так и международная стандартизация сталкиваются с множеством актуальных проблем. Стандарты регламентируют систему норм, правил, требований к объекту стандартизации и утверждаются компетентными органами.

На сегодняшний день, главными результатами деятельности по  стандартизации являются: совершенствование степени соответствия продукции, работ и услуг их функциональному назначению; устранение препятствий в торговле; развитие научно-технического сотрудничества; гарантия единства измерений и реализация иных целей стандартизации ( а также гарантия безопасности; содействие соблюдению требований технических регламентов; обеспечение научно-технического прогресса; повышение конкурентоспособности продукции, работ и услуг; рациональное использование ресурсов; обеспечение технической и информационной совместимости, взаимозаменяемости, унификации, защиты продукции, сопоставимости результатов исследований (испытаний) и измерений).   

350.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Кримінальне право

Мова : Українська мова

Види сп'яніння та їх значення в кримінальному праві України

Актуальність даної курсової полягає у тому, що в період сучасного розвитку держави і суспільства існує досить високий рівень злочинності саме насильницького характеру, вчинених в стані сп'яніння. Таким чином, за статисткою кожен третій злочин скоєно на тлі алкогольного чи наркотичного сп'яніння, такі показники існують і серед підлітків - кожен четвертий злочин скоєно в такому стані. Більше 90% суб'єктів, які вчинили злочин, перебували в стані сп'яніння. Алкоголізація населення сприяє наростанню криміногенної обстановки в країні, дисбалансу суспільства і держави в цілому.

Ефективні заходи для запобігання вчиненню такого роду злочинів в Україні не розроблені. В основі здійснення таких злочинів лежать економічні, психологічні, соціальні та інші невирішені проблеми кожного конкретного індивідуума. Людина, що знаходиться в стані сп'яніння, здійснюючи проступок, не думає про наслідки. Всю суспільну небезпечність вчиненого ним злочину, який найчастіше потрапляє під санкції статей кримінального кодексу, він може усвідомити тільки прийшовши до тями.

Отже, проблема скоєння злочину в стані сп'яніння є досить актуальною і складною.

300.00 грн