Купити готові роботи

Купити готові роботи
-

Знайдено 6730 варіанти(ів)

Тип : Курсова робота

Предмет : Готельний менеджмент

Мова : Українська мова

Розроблення бізнес-плану для підприємства

Розробка бізнес плану

450.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Міжнародне право

Мова : Українська мова

Договір міжнародної купівлі-продажу

Вступ

міжнар Актуальність найбільш теми. умов Договір ознаки міжнародної зовнішньоекономічної купівлі-продажу є укладання найбільш Чубарєв поширеною акад юридичною ніж формою підручник зовнішньоекономічного курс договору. Київ Його акад розробка (вироблення Кузьменка умов і Атіка складання допов проекту), спеціальних укладання Мудрого та спеціальних виконання Смолин вимагають всі спеціальних забезпечує знань і складання навичок, виконання обліку доп специфічних ознаки особливостей знань зовнішнього держави ринку. між За проф своїм виконання характером Навч цей база контракт, правова як і база всі Юрінком зовнішньоторговельні Юрінком операції, теми пов'язаний з нормативна правом міжнар більш проф ніж правом однієї Актуальність держави, специфічних внаслідок продажу чого регулювання природним Кузьменка чином навчальний ускладнюється правом нормативна Його правова проблеми база, юрид що доп забезпечує Академічний його поширеною функціонування. навч Істотні функціонування відмінності законодавствами між нормативна національними законодавствами окремих країн, що зберігаються, незважаючи на тенденцію гармонізації правових інститутів держав, в тому числі що належать до різних правових систем, зумовлюють перевагу регламентації таких угод міжнародними договорами.

Разом з тим відносна нечисленність і розрізненість таких актів обумовлюють значну роль колізійних норм національного законодавства, уніфікованих норм міжнародного приватного права і міжнародних звичаїв. Дослідження взаємодії міжнародної цих умови чотирьох підприємницької складових в незважаючи теорії і нею практиці регулюванні правового сьогодні регулювання залишається міжнародної різних торгівлі зарубіжні являє Лебедєв собою торгівлі актуальну праці задачу Монастирський юридичної Бернам науки. укладених Частка звичаїв України у переміщення світовій Бернам торгівлі інші залишається носить досить залучення скромною, а міжнародних за приватного структурою носить носить платою яскраво пошук виражений договорами сировинний Ануфрієва характер. політиці Проте, з комерційних року в зумовлюють рік собою спостерігається правового тенденція економічної зростання вже зовнішньої переміщення торгівлі і діяльність відповідно відносна збільшення її кількості залишається укладених внутрішній зовнішньоторговельних числі контрактів, науковці перш умови за капіталу все, скромною договорів регулюванні міжнародної вихід купівлі-продажу капіталу товарів.

регулюванні Для світової України підстави зовнішньоекономічна ліквідація діяльність науковці її ліквідація господарюючих виражений резидентів системі поки свого ще є політиці фактором звичаїв фінансової пошук стабілізації, виражений внаслідок правового чого колізійних вона і підприємницької прагне Єлисєєв забезпечити спостерігається оптимальні юридичної правові міжнародних умови компаній цієї зовнішній діяльності. забезпечити Однак перш залучення поділу України вона до чого процесу задачу світової світової економічної свого інтеграції, товарів пошук перестав нею рік свого теорії місця у Єремичев світовій договорами системі України поділу економічної праці, структурою ліквідація Єремичев державної виражений монополії держав зовнішньоекономічної договору діяльності, України свобода торгівлі переміщення переміщення товарів, збільшення робіт і латання послуг, компаній праці і зовнішній капіталу, ринок вихід Васильєв на чого зовнішній її ринок Кузьменко комерційних відносна компаній числі вже юридичної сьогодні на дають за підстави договорами вважати, різних що держав імпорт зберігаються перестав світовій бути «засобом укладених латання цих дір у договорами внутрішній науки економічній політиці», а експорт - вимушеної платою за імпорт.

В таких умовах різко зростає роль договору в регулюванні підприємницької діяльності. Питання правового регулювання договору міжнародної купівлі-продажу товарів у своїх працях досліджували такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як М. Г. Розенберг, Ю. Е. Монастирський, Л. А. Сидорчук, Г. С. Фединяк, Є. А. Васильєв, С. Н. Лебедєв, М. Є. Єремичев, У. Бернам, Л. П. Ануфрієва, С. Г. Кузьменко, А. І. Дмитрієв, Л. А. Лунц, І. В. Єлисєєв та інші.

Мета й завдання дослідження. Метою дослідження є вивчення договору купівлі-продажу: - вивчити історію колізійно-правового врегулювання у сфері міжнародної торгівлі; - надати характеристику договору правом купівлі-продажу в міжнародним міжнародному завдання приватному вивчити праві; - існує вивчити переходом колізійні стала питання правова укладенні цивільному договору Метою купівлі-продажу як за як міжнародним за приватним права правом; - колізійні дослідити отримало законодавчу Мета регламентацію правова договору як міжнародної договору купівлі-продажу.

40.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Готельно-ресторанна справа

Мова : Українська мова

Ресторанно-господарська справа

Курсова робота полягає у розрахунку організації офіційного бенкету-обіду на 20 осіб

500.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Архітектура і будівництво

Мова : Українська мова

Вертикальне зонування як засіб реконструкції в умовах забудови, що склалася

 Зонування будівель та споруд. Засоби функціональної реконструкції міських територій. Вертикальне зонування. Сучаснісне і ефективне використання міських територій. Поліфункціоналізації міського простору. Дослідження поліфункціоналізації в місті Києві.  Тенденції поліфункціоналізації як засіб рекострукції міських територій. Тенденції  урізноманітнення житлового середовища. Функціонально-просторова диференціація міських територій. Прийоми зонування та районування території міста.  Функціональне зонування території міста. Використання міського простору сучасного міста. Оптимізація функціонального використання міських територій. Зародження вертикального зонування. Функціональне зонування громадських будівель. Функціонально-планувальна організація внутрішнього простору багатофункціонального житлового будинку. « Хабітат » - використання простору на дахах. Поєднання житлового середовища з середовищем іншого функціонального призначення. Багатофункційні будівлі. Міста в містах. Тенденції і відродження гібридних будівель. Види функціонального зонування : горизонтальне і вертикальне. Багатофункціональні житлові будинки.  Схема розташування громадської функції в житловому середовищі. Вертикальне зонування як засіб реконструкції. Застосування вертикального зонування об'єкту для освоєення території, що не повністю задовольняє санітарно-гігієнічні норми. Характеристика місця розташування об’єкт.  Характеристика наявної містобудівної документації. Аналіз сучасного стану території. Аналіз забезпеченості території об’єктами КПО. Містобудівний розрахунок. Рішення генерального плану. Архітектурно-планувальні рішення об’єкту. Перевірка інсоляційного режиму території. Техніко-економічні показники використання території кварталу.

600.00 грн

Тип : Презентація

Предмет : Історія журналістики

Мова : Українська мова

Видавнича діяльність Бориса Грінченка

Презентація про видавничу діяльність Бориса Грінченка, його перші кроки, визначні книги та праці діяча (з ілюстраціями).

40.00 грн

Тип : Бакалаврська робота

Предмет : Міжнародна економіка

Мова : Українська мова

Проблема конфлікту в Україні у відносинах між ЄС і Російською Федерацією

Дипломна робота на тему "Проблема конфлікту в Україні у відносинах між ЄС і Російською Федерацією". 

Мета роботи – дослідити проблему конфлікту в Україні у відносинах між ЄС і Російською Федерацією.

Дослідницькі гіпотези:

- конфлікт в Україні впливає на інші країни;

- конфлікт в Україні негативно впливає на відносини між ЄС і Росією;

- ЄС здійснює діяльність для врегулювання конфлікту в Україні;

- для покращення політичних, економічних тощо стосунків між ЄС і Росією необхідне врегулювання конфлікту в Україні.

 

Робота складається зі вступу, 4 розділів, звкінчення і бібліографії (написана в 2020 р.) 

700.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Педагогіка

Мова : Українська мова

"Моральне виховання молодших школярів засобом ігрових технологій"

ВСТУП

 

Актуальність теми. Українська система освіти зазнає реформування, спрямоване на розробку нових педагогічних моделей, адекватних соціальним замовленням суспільства. На освіту чекають великі зміни… Розвиток навичок вчителів, їх компетенція, поліпшення освітнього середовища – це головне, над чим будуть працювати  в управлінні освіти України. Це все завдяки новій реформі у сфері освіти.

Реформа нового покоління орієнтує нас на головний результат освіти - становлення особистісних характеристик випускника. Одним із видів універсальних навчальних дій (далі УНД), що відповідають за здатність здійснювати комунікативну діяльність, використання правил спілкування в конкретних навчальних і позанавчальних ситуаціях, а також за самостійну організацію мовленнєвої діяльності в усній і письмовій формі, є комунікативні УНД. Комунікативні здібності, навички, досвід конструктивної взаємодії є необхідною основою для подальшого інтелектуального зростання дитини в умовах сучасної школи. Водночас саме молодший шкільний вік сприятливий для оволодіння ними в силу особливої чуйності спілкування.

Приходячи в школу, дитина потрапляє спеціальним чином в організоване середовище, що пред'являє вимоги до його навичок ділової взаємодії і емоційно-особистісного спілкування з дорослими і однолітками. Успішність цієї взаємодії і, як наслідок, успішність у навчанні великою мірою залежить від дошкільного комунікативного досвіду першокласника. В силу багатьох причин цей досвід у різних дітей має різний зміст. Ми живемо в такий час, коли сучасні діти обмежені в спілкуванні; ігри, спільна діяльність, співпраця з однолітками часто недоступні для молодших школярів. Приблизно 26% першокласників з тих чи інших причин не відвідували дитячі освітні заклади. Більшість молодших школярів не беруть участі в ігровій діяльності дворових колективів, в діяльності дитячих громадських організацій, тому не мають можливості набути досвіду спілкування з однолітками, досвіду лідерства та роботи в команді, співпраці та взаємодопомоги.

Комунікативна компетентність, не виникає на порожньому місці, вона формується. Основу її формування становить досвід людського спілкування: обмін думками, дискусія, діалог та інше. Традиційно перше місце в ряду шкільних предметів щодо формування комунікативної компетентності займають уроки літературного читання.

Літературне читання закладає фундамент формування умінь комунікативної взаємодії, так як в процесі аналізу художнього твори у молодших школярів з'являється можливість пильно вдивлятися в літературних героїв і один в одного. Навчальні дії комунікативної взаємодії на уроках літературного читання забезпечують вдосконалення основних видів мовної діяльності (слухання, читання, говоріння та писемного мовлення). Уроки літературного читання сприяють включати дітей в активну мовну взаємодію при роботі з текстами та обговоренні різних життєвих і літературних ситуацій.

Введення комплексу спеціально організованих вправ на уроках літературного читання сприяє отриманню стійких позитивних результатів. Ці результати дозволять молодшому школяреві ставити і вирішувати різні за характером комунікативні завдання, тобто правильно і оптимально використовувати свою розмовну діяльність в спілкуванні з іншими людьми, засобами інформації і з самим собою. Протягом усіх років навчання дитини йде поступовий розвиток комунікативних умінь дитини.

Питання спеціально організованої мовної діяльності, проблеми міжособистісної взаємодії розглядали Л. С. Виготський, В. А. Сухомлинський, С. Л. Рубінштейн, А. А. Леонтьєв. Дослідження Г. М. Андрєєвої, В. А. Канн-Каліка, А. А. Кідрона, А. Н. Арсен Мірзоян-Зимовий Пляж Панферова та інших доводять необхідність систематичної роботи з розвитку міжособистісних відносин, звертають увагу на обов'язковість організації комунікативної діяльності, спеціально організованого спілкування. Спілкування виступає необхідною умовою буття людей, без якого неможливе повноцінне формування не тільки окремих психічних функцій, процесів і властивостей людини, але і особистості в цілому.

Аналіз науково-теоретичної  літератури показав, що питання загальної підготовки учнів до спілкування, готовності до нього, розвитку окремих комунікативних якостей особистості, умінь та навичок спілкування представлені в педагогічній науці досить широко. Огляд сучасних досліджень і практика педагогічної освіти дозволяє говорити про постійно зростаючий інтерес суспільства до даної проблеми.

Сучасний етап розвитку нашого суспільства характеризується глибокими економічними і соціальними перетвореннями. Тому необхідність орієнтувати процес навчання на формування готовності особистості до постійно мінливих запитів соціуму, до співпраці з іншими людьми на сьогоднішній момент вже не викликає сумнівів. Однак, незважаючи на постійно зростаючу в суспільстві потребу в людях комунікабельних, що володіють різнобічними знаннями, сучасна школа з існуючим в ній набором форм і методів навчання належною мірою сприяє формуванню комунікативних умінь школярів.

Тому проблемою нашої дослідницької діяльності є – формування комунікативних умінь молодших школярів на уроках літературного читання.

Об'єкт дослідження – процес  формування комунікативних умінь молодших школярів на уроках літературного читання.

Предмет дослідження – методичне забезпечення формування комунікативних умінь і навичок молодших школярів.

Мета дослідження – виявити, науково обґрунтувати і експериментально перевірити ефективність застосування засобів групової взаємодії на комунікативні здібності молодших школярів на уроках літературного читання.

Гіпотеза дослідження: формування комунікативних умінь молодших школярів буде результативним, якщо:

  • забезпечується реалізація диференційованого та індивідуального підходів до даного процесу;
  • враховується рівень самооцінки молодших школярів в процесі розвитку їх комунікативної сфери;
  • формується мотиваційно-ціннісне ставлення молодших школярів до комунікативної діяльності за допомогою створення мотивуючого середовища і забезпечення єдності когнітивного, емоційного і поведінкового компонентів особистості;
  • забезпечується включення молодших школярів у практико-орієнтовану комунікативну діяльність, що сприяє їх самореалізації;
  • реалізується організаційно-методичне забезпечення, засноване на поетапне формування у молодших школярів комунікативних умінь і ставлення до себе як до суб'єкта комунікативної діяльності.

Виходячи з мети, гіпотези і враховуючи специфіку предмета дослідження, в його ході вирішувалися наступні завдання:

  1. Визначити структурні компоненти комунікативних умінь, критерії та показники їх сформованості у молодших школярів.
  2. Виявити принципи і методи формування комунікативних умінь молодших школярів.
  3. Визначити, теоретично обґрунтувати і перевірити на практиці педагогічні умови, що забезпечують успішність формування комунікативних умінь молодших школярів.
  4. Розробити організаційно-методичне забезпечення та науково-практичні рекомендації щодо формування комунікативних умінь молодших школярів.

Теоретико-методологічною основою  дослідження склали: положення про взаємовплив суспільства та особистості (В. Андрущенко, П. Анохін, І. Бех, Г. Костюк, В. Кремень, С. Максименко, В. Синьов, Н. Чепелєва); культурно-історична концепція (Л. Виготський, М. Ярмаченко); теорія комунікації (О. Бодальов, В. Кан-Калік, Н. Коломінський, І. Кон, О. Леонтьєв, Л. Петровська, D. Berlo, D. Barnlund, B. Luskin, R. Craig, R. Lanham, H. Lasswel, K. Miller,С. Shannon, W. Weaver, W. Schramm); теорія мови й мовлення (Л. Виготський, О. Леонтьєв, О. Лурія, Т. Ушакова, С. Цейтлін, М. Шеремет);  особистісно-орієнтована концепція розвитку дитини (І. Бех, Л. Божович, С. Максименко, К. Платонов, В. Рибалка); теорії комунікативно-мовленнєвого розвитку в онтогенезі (М. Лісіна, Т. Піроженко, Г. Самохвалова, О. Смірнова) та інші.

Методи дослідження. В роботі використані методи аналізу та узагальнення наукової літератури, вивчення продуктів діяльності школярів, цілеспрямоване спостереження, аналіз навчальних планів, зміст навчальних програм, підручників, методичних посібників, анкетування, метод експерименту, статистичні методи визначення достовірності результатів дослідження.

Наукова новизна дослідження визначається теоретичною обґрунтованістю, дидактичною доцільністю та експериментальною доведеністю можливості курсу літературного читання у формування комунікативних умінь. Зокрема, уточнено і конкретизовано зміст комунікативно-мовленнєвих умінь; відібрано оптимальні методи і прийоми формування комунікативно-мовленнєвих умінь; розроблено методику розвитку комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів.

Практична значущість дослідження полягає в розробці організаційного та методичного забезпечення процесу формування комунікативних умінь молодших школярів: дидактичними засобами; методичних рекомендацій, програм формування комунікативних умінь молодших школярів, які можуть бути використані як в звичайних класах, так і в класах вирівнювання та компенсуючого навчання загальноосвітніх шкіл.

Обсяг і структура курсової роботи. Курсова робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку літературних джерел. Робота викладена на 65 сторінках.

 

500.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Цивільне право

Мова : Українська мова

Юридична особа | Характеристика юридичних осіб

Кількість сторінок вказана без змісту та титульного аркуша.

Перед покупкою курсової роботи порадьтеся з викладачем щодо затвердження плану роботи. 

Робота була написана на 3 курсі на оцінку 5.

Тема легка проте інформації найти на 29 сторінок складно. Розділи обширені, третій проблемне питання. 

Актуальність теми:  зумовлена тим, що життя сучасного суспільства важко уявити без об'єднання людей в групи, різного роду спілки, без об'єднання їх особистих зусиль і капіталів для досягнення тих чи інших цілей. Основною формою колективної участі осіб в цивільному обороті і є юридичні особи. Зокрема, інститут юридичної особи в сучасному суспільстві набуває все більш вагоме значення для цивільного права і тим більше для Українського, оскільки відбувся перехід до ринкових відносин, із розвитком інфраструктури, все це зумовило потребу в розвитку юридичної особи. Законодавець при систематизації норм, які регулюють цивільні правовідносини, прагнув якомога ширше, глибше і об'єктивно визначити суть юридичної особи. Без дослідження даної теми неможливо буде продовжити розумний і закономірний розвиток інституту юридичної особи.
 

250.00 грн

Тип : Реферат

Предмет : Демографія

Мова : Українська мова

Демографічне прогнозування у суспільно-географічних дослідженнях на прикладі Чернівецької області

Дослідження демографічних особливостей являється першочерговим завданням у суспільно-географічних дослідженнях. У зв’язку з важким соціально-економічним становищем та зменшенням чисельності населення демографічна ситуація постійно перебуває під пильною увагою політиків та наукових діячів. На сьогодні важливе значення потребує вивчення демографічних тенденцій таких як: зменшення чисельності населення, скорочення тривалості життя, зниження народжуваності, від’ємне сальдо міграції серед населення країни.

300.00 грн

Тип : Магістерська робота

Предмет : Готельно-ресторанна справа

Мова : Українська мова

Розробка стратегії розвитку підприємства ресторанного господарства

Метою дипломної роботи є розробка та обґрунтування теоретичних положень та методичних підходів і рекомендацій щодо вдосконалення стратегій розвитку закладів ресторанного господарства та підвищення якості послуг, що надаються, у забезпеченні ефективності ресторанного господарства Харківської області.

Об’єктом дослідження є заклади ресторанного господарства Харківської області.

Предметом дослідження є теоретико-методологічні та практичні аспекти діяльності закладів ресторанного господарства Харківської області.

3000.00 грн