Купити готові роботи

Купити готові роботи
-

Знайдено 5710 варіанти(ів)

Тип : Дипломна робота

Предмет : Менеджмент

Мова : Українська мова

Дослідження конкурентоспроможності продукції підприємства і резервів її підвищення

Досліджується конкурентоспроможність продукції на прикладі підприємства ТОВ «Пінта-Кремінський пивоваренний завод»

700.00 грн

Тип : Дипломна робота

Предмет : Соціальна робота

Мова : Українська мова

Технології соціальної роботи в розвитку волонтерського руху

Актуальність дослідження. Волонтерська діяльність є основою побудови та розвитку громадянського суспільства. Вона втілює в себе найшляхетніші прагнення людства – прагнення миру, свободи, безпеки та справедливості для всіх людей.

Система соціального захисту в Україні в сучасних умовах постійно потребує до себе уваги з боку держави та суспільства. Економічні, політичні, соціальні зміни в України в останні роки підсилили потребу у перегляді потенціальних напрямків підвищення ефективності роботи системи соціального захисту.

Одним із важливих напрямків соціальної роботи є участь добровольців у здійснені цілого ряду соціальних послуг для тих, хто їх потребує. Іншими словами – волонтерська робота. Волонтерство – це неоплачувана, свідомо, добровільна діяльність на благо інших. Таким чином, в умовах сучасної української дійсності як технології соціальної роботи можуть свідомо прислужитися розвитку волонтерського руху, так и волонтерський рух сприяє підвищенню ефективності вирішення завдань соціальної роботи.

В сучасних умовах все глибше потрібне усвідомлення громадськістю, державними органами оптимізації різноманітних аспектів соціального розвитку. Соціальні проблеми мають неухильно розв’язуватись, соціальний розвиток, таким чином, залежить від кваліфікації працівників зайнятих соціальним обслуговуванням і захистом, що передбачає відповідну підготовку кадрів. Така підготовка стає завданням першочергової уваги у здійсненні нової політики країни. Тому дана тема роботи є безсумніву актуальною, бо формування великого руху добровольців – є одним з важливих шляхів до продуктивної розгалудженої соціальної роботи в будь-якій державі.

1600.00 грн

Тип : Бакалаврська робота

Предмет : Фізика

Мова : Українська мова

МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ВЕБ-КВЕСТ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИВЧЕННІ РОЗДІЛУ « ТЕПЛОВІ ЯВИЩА» У 8 КЛАСІ

Тема дипломної роботи «Методика застосування Веб-квест технології при вивченні розділу «Теплові явища» у 8 класі» відповідає сучасним___ вимогам до організації навчального процесу з фізики в загальноосвітніх навчальних закладах і є актуальною._________________________________________________________

У вступі автором обґрунтовано актуальність проблеми, визначено мету, завдання,____ об’єкт і предмет дослідження, а також його методи та практичне значення._____________

___У першому розділі «Теоретичні основи технологізації навчання фізики учнів основної школи»_ проаналізовано понятійно-категоріальний апарат дослідження, визначені види__ компетентностей, встановлено їх структуру, розкрито шляхи формування______________ компетентностей учнів у навчанні фізики._________________________________________

      У другому розділі «Методика застосування Веб-квест технологій під час вивчення___ Теплових явищ у 8 класі» зроблено методичний аналіз розділу «Теплові явища» та його__ потенціалу у формуванні в учнів ключових, міжпредметних і предметної_______________ компетентностей; здійснено проектування та розробку трьох Веб-квестів з розділу_______ «Теплові явища»; описано організацію і результати педагогічного експерименту

1000.00 грн

Тип : Доповідь

Предмет : Філологія

Мова : Англійська мова

English words of Ukrainian origin

Развитие английского языка при помощи заимствовани слов украинского происхождения.

50.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Страхування

Мова : Українська мова

Страховий ринок світових послуг: стан та перспективи розвитку

Метою роботи є дослідження стану та перспектив розвитку світового ринку страхових послуг.

150.00 грн

Тип : Реферат

Предмет : Теорія держави і права

Мова : Українська мова

Правова культура

Метою роботи є дослідження проблемних питань щодо визначення поняття «правова культура», її складових елементів та рівнів.

100.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Маркетинг

Мова : Українська мова

Розробка маркетингового плану

Розробка маркетингового плану для компанії «Syngenta» на українському ринку засобів захисту рослин

300.00 грн

Тип : Звіт з практики

Предмет : Економіка підприємства

Мова : Українська мова

КК «КИЇВАВТОДОР»

 Мета виробничої практики - ознайомлення з організацією економічної роботи, на КК «Київавтодор», яке знаходиться в  м. Київ, вулиця Командарма Каменєва, 6,  яке займається  будівництвом доріг, виробництво будівельних матеріалів і конструкцій, здійснює оптову, роздрібну і комісійну торгову діяльність

250.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Теорія та методика фізичного виховання

Мова : Українська мова

Особливості використання засобів хореографії у тренувальному процесі черлідерів в номінації «Данс»

У зв’язку з тим, що черліденг є достатньо молодим видом спорту він висуває нові вимоги до майстерності спортсменів, потребує відповідних організацій, змісту і проведення навчально-тренувального процесу, що в, свою чергу, потребує розробки та наукового обґрунтування нових, більш сучасних методик, що застосовуються на практиці спортивного тренування.

Черліденг – належить до складно-координаційних видів спорту, рухова діяльність яких характерна надзвичайно високими вимогами до техніки рухів і різних якостей. Складно-координаційні види спорту висувають підвищені вимоги до опорно-рухового апарату, до амплітуди рухів у суглобах, до механічної міцності кісток і суглобів, до амортизуючої функції стопи і вигинів хребта. Спортсменам з черліденгу при виконанні змагальних програм доводиться застосовувати значну кількість рухових дій: махи, присідання, стрибки, падіння, повороти, обертання і т.д. Спортивна підготовка з черліденгу побудована як цілорічний процес і має певні часові проміжки для вирішення основних завдань навчально-тренувального процесу.

Основним завданням підготовки черлідерів є технічна підготовка, оскільки основним критерієм оцінки виступу команди на змаганнях є складність виконання технічних елементів. Під технічною підготовкою спортсмена розуміють ступінь освоєння спортсменом системи рухів, відповідних особливостям даної спортивної дисципліни і спрямованої на досягнення високих спортивних результатів.

Багато команд створюються на базі шкіл, вузів і навіть дитячих садків. У кожному регіоні, місті, навчальному закладі, де розвивається черліденг, потрібна навчально-тренувальна програма підготовки черлідерів, методичні розробки, відео та фотоматеріали. Дана категорія гуртків та секцій відрізняється від спортивних шкіл як мінімум: кількістю навчальних годин, умовами проведення занять і контингентом тих, що займаються.

 Але на цей час недостатньо спеціальної літератури, яка присвячена питанням підготовки спортсменів з черліденгу [1, 6, 11, 13, 14, 17, 20,]. Проведені наукові дослідження, присвячені питанням підготовки черлідерів різного віку, а саме їх техніко-тактичної підготовки, фізичної підготовки проблемам психологічної підготовки.

Такий стан питання робить актуальним вивчення проблеми та особливостей технічної підготовки спортсменів з черліденгу і зумовив вибір теми курсової роботи «Особливості використання засобів хореографії у тренувальному процесі черлідерів в номінації «Данс»».

150.00 грн

Тип : Курсова робота

Предмет : Туризм

Мова : Українська мова

Гастрономічний тур в Гамбію

Мета дослідження: Розробка гастрономічного туру в Гамбію в контексті розвитку гастрономічного туризму.

Об’єкт дослідження: туристські ресурси Ісламської Республіки Гамбія, необхідні для розвитку гастрономічного туризму.

Предмет дослідження: гамбійська національна кухня як об’єкт туристичної індустрії.

Завдання:

1. Визначити кліматичні умови та географічне положення країни;

2. Вивчити всі туристичні ресурси країни;

3. Розробити гастрономічний тур в країну;

4. Здійснити розрахунки з розробленого гастрономічного туру.

150.00 грн