Купити готові роботи

Купити готові роботи
-

Знайдено 4153 варіанти(ів)

Тип : Курсова робота

Предмет : Товарознавство

Мова : Українська мова

Дослідження товарного асортименту мережі магазинів «Спорт-Майстер»

В роботі проведено  аналіз ринку товарів для спорту та туризму;  наведена класифікація  товарів для спорту та туризму;  досліджено  товарознавчі характеристики та асортимент спортивних товарів на базі магазину "Спортмайстер"; визначені вимог до якості товару;  надані рекомендації  для мережі магазинів  «Спортмайстер» щодо повноти, широти та ступеня оновлення асортименту спортивних товарів.

150.00 грн.

Тип : Реферат

Предмет : Правознавство

Мова : Російська мова

Характеристика понятий получение взятки и незаконного обогащения

Целью данной работы является характеристика понятий получение взятки и незаконного обогащения.

Для достижения цели в работе необходимо решить следующие задачи:

  • рассмотреть сущность получения неправомерной выгоды;
  • рассмотреть подходы к определению незаконного обогащения.
100.00 грн.

Тип : Дипломна робота

Предмет : Маркетинг

Мова : Українська мова

Удосконалення рекламної діяльності в системі маркетингових інструментів формування бренду ТОВ «Брістоль Інтер Груп»

Об’єктом дослідження є планування та реалізація рекламної діяльності, а також сама рекламна діяльність, яка є основним засобом просування товару ТОВ «Брістоль Інтер Груп».

Предметом дослідження є механізм розробки та реалізації рекламної діяльності як цілісного комплексну взаємопов’язаних заходів.

Метою даної роботи є дослідження теоретичного матеріалу щодо розробки рекламної діяльності та її впровадження в системі маркетингових інструментів формування бренду, а також безпосередня розробка рекламної кампанії для ТОВ «Брістоль Інтер Груп».

Виходячи з мети можна виокремити низку завдань:

- встановлення поняття, сутності та класифікація реклами;

- здійснення планування та реалізація рекламної діяльності підприємства;

- оцінка ефективності планування та реалізації рекламної діяльності підприємства;

- економіко-організаційна характеристика підприємства;

- оцінка рекламної діяльності підприємства;

- оцінка ефективності рекламної діяльності підприємства;

- вибір методів просування товарів;

- формування бюджету реалізації рекламної стратегії;

- оцінка ефективності рекламної стратегії.

350.00 грн.

Тип : Курсова робота

Предмет : Економіка підприємства

Мова : Російська мова

Формирование и распределение прибыли на предприятии

В работе определены теоретические  понятия сущности и значение прибыли для деятельности предприятия; выявлены  факторы, влияющие на прибыль предприятия;  рассмотрены методы планирования прибыли предприятия; обозначены пути и направления повышения резервов получения прибыли   на примере формирования и  распределения прибыли предприятия ПАТ «Одесметаллоснабсбыт».

120.00 грн.

Тип : Кандидатська дисертація

Предмет : Філософія

Мова : Українська мова

СОЦІАЛЬНО – ФІЛОСОФСЬКІ ПОГЛЯДИ ДМИТРА ДОНЦОВА

Якщо Ви пишете курсову, дипломну чи магістерську роботу і дана дисертація могла б бути для Вас корисною, пропоную придбати її за низькою ціною. Дисертація є оригіналом! Робота складається із змісту, вступу, розділів які поділяються на параграфи, висновку та списку використаних джерел, а також містить посилання на літературу. Текст дисертації має високу унікальність, адже даної роботи немає у вільному доступі мережі інтернет. Рік виконання та автор роботи вказані на титулці у файлах для перегляду.

50.00 грн.

Тип : Кандидатська дисертація

Предмет : Кримінальне право

Мова : Українська мова

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИННУ АБО ІНШУ АНТИГРОМАДСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Якщо Ви пишете курсову, дипломну чи магістерську роботу і дана дисертація могла б бути для Вас корисною, пропоную придбати її за низькою ціною. Дисертація є оригіналом! Робота складається із змісту, вступу, розділів які поділяються на параграфи, висновку та списку використаних джерел, а також містить посилання на літературу. Текст дисертації має високу унікальність, адже даної роботи немає у вільному доступі мережі інтернет. Рік виконання та автор роботи вказані на титулці у файлах для перегляду.

50.00 грн.

Тип : Кандидатська дисертація

Предмет : Кримінальне право

Мова : Українська мова

ВТРУЧАННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ: КВАЛІФІКАЦІЯ ТА ВІДМЕЖУВАННЯ ВІД СУМІЖНИХ ЗЛОЧИНІВ

Якщо Ви пишете курсову, дипломну чи магістерську роботу і дана дисертація могла б бути для Вас корисною, пропоную придбати її за низькою ціною. Дисертація є оригіналом! Робота складається із змісту, вступу, розділів які поділяються на параграфи, висновку та списку використаних джерел, а також містить посилання на літературу. Текст дисертації має високу унікальність, адже даної роботи немає у вільному доступі мережі інтернет. Рік виконання та автор роботи вказані на титулці у файлах для перегляду.

100.00 грн.

Тип : Курсова робота

Предмет : Економічна теорія

Мова : Російська мова

сущность и формы кредита

рассмотрены кредитные отношения в рыночной экономике с позиций системного подхода, раскрыта сущность кредита, структура, принципы, методы кредитования и отдельные вопросы институционального развития кредитной системы.

150.00 грн.

Тип : Кандидатська дисертація

Предмет : Філософія

Мова : Російська мова

Феномен политического мифа в социальном пространстве современности

Якщо Ви пишете курсову, дипломну чи магістерську роботу і дана дисертація могла б бути для Вас корисною, пропоную придбати її за низькою ціною. Дисертація є оригіналом! Робота складається із змісту, вступу, розділів які поділяються на параграфи, висновку та списку використаних джерел, а також містить посилання на літературу. Текст дисертації має високу унікальність, адже даної роботи немає у вільному доступі мережі інтернет. Рік виконання та автор роботи вказані на титулці у файлах для перегляду.

50.00 грн.

Тип : Кандидатська дисертація

Предмет : Конституційне право

Мова : Українська мова

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС БІЖЕНЦІВ В УКРАЇНІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ

Якщо Ви пишете курсову, дипломну чи магістерську роботу і дана дисертація могла б бути для Вас корисною, пропоную придбати її за низькою ціною. Дисертація є оригіналом! Робота складається із змісту, вступу, розділів які поділяються на параграфи, висновку та списку використаних джерел, а також містить посилання на літературу. Текст дисертації має високу унікальність, адже даної роботи немає у вільному доступі мережі інтернет. Рік виконання та автор роботи вказані на титулці у файлах для перегляду.

100.00 грн.