Умови використання

Основні терміни й визначення: (преамбула).

 Сайт https://vbaze.com.ua (далі – «Сайт») забезпечує взаємодію «Замовника» й «Автора» з метою придбання, продажу письмових робіт, а також оформлення замовлення і виконання різноманітних типів робіт (курсові, статті, набір тексту, дипломні, розв’язки задач та ін.).

 Ця угода має характер публічної оферти, відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу, регламентує відносини з використання сайту https://vbaze.com.ua.

 Наведена нижче інформація є офіційною пропозицією (публічної оферти) будь-якій юридичній чи фізичній особі на використання сайту. Вказана угода користувача є публічною, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, її умови однакові для всіх користувачів.

 Публічна оферта також вважається прийнятою у разі реєстрації на «Сайті» «Замовника» чи «Автора».

 • «Користувач» - особа, яка пройшла реєстрацію на Сайті, й беззаперечно приймає умови цієї Угоди користувача.
 • «Компанія» -  власник сайту, який забезпечує обслуговування Сайту й підтримку Користувачів, а також дотримання виконання цієї Угоди користувача.
 • «Автор» - будь-яка особа, зареєстрована на сайті, з метою розміщення чи виконання письмових робіт.
 • «Замовник» - будь-яка особа, зареєстрована на сайті, з метою розміщення чи оформлення замовлення на виконання письмових робіт.
 • «Робота» - результат інтелектуальної праці Користувача, наданий чи опублікований у вигляді електронного документу на Сайті.
 • «Адміністрація» - керівництво компанії, яке здійснює підтримку й оновлення Сайту, дотримання Користувачами виконання умов цієї Угоди користувача.
 • «Модератор» - уповноважена Адміністрацією фізична особа, яка займається модерацією Акаунтів, вирішенням суперечок між Користувачами і слідкує за дотриманням цієї угоди користувача.
 • «Акаунт» - обліковий запис Користувача.
 • «Логін» - ім’я Користувача, під яким він зареєстрований і його бачать інші Користувачі Сайту.

Загальні положення.

1.  Права й обов’язки Користувача.

1.1.  Спілкування між «Замовником» та «Автором» можливе лише на сайті https://vbaze.com.ua. Замовник і Автор зобовʼязуються не публікувати і не передавати свої контактні дані іншим Користувачам «Сайту». Забороняється обмін контактними даними (E-mail, skype, icq, номери телефонів, посилання на сторінки в соціальних мережах та інші засоби зв’язку, які містять особисті відомості про користувача). У разі виявлення передачі контактних даних з Користувача стягується штраф у розмірі до 1000 грн. За подальшої передачі даних, Адміністрація Сайту блокує акаунт Користувача.

1.2.  Під час заповнення інформації про себе Користувач повинен вказувати винятково достовірну інформацію.

1.3.  Користувач не має права публікувати чи поширювати інформацію, яка містить нецензурні вислови, образи, спрямована на пропаганду війни, порушує авторські права третіх осіб, а також іншу інформацію, за поширення якої передбачено кримінальну чи адміністративну відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

1.4.  Автор після прийняття замовлення на виконання зобов’язується виконувати всі дії, обговорені з Замовником у вказані терміни, і надавати роботу відповідно до завдання, сформульованого Замовником.

1.5.  Під час перевірки відправленої роботи автором і в разі виникнення зауважень відповідно до завдання Замовника, автор зобов’язується вносити корективи в межах завдання, без додаткової оплати.

1.5.1.  Автор зобов’язується внести правки в триденний термін.

1.5.2.     Автор зобов’язується доопрацьовувати роботу після зміни статуса замовлення "успішно завершено" і отримання оплати протягом 90 днів з моменту зміни статусу замовлення на успішно завершено. 

1.6.  Автор має право на отримання винагороди за виконання роботи, відповідно до завдання Замовника.

1.7.  Замовник зобов’язується виплатити винагороду Автору за виконання роботи, відповідно до завдання Замовника.

1.8.  Замовник має право написати зауваження згідно із завданням або із затвердженим планом роботи, автор вносить правки без додаткової оплати.

1.9.  Користувачі мають право звернутися до Модератора для вирішення спірної ситуації, пов’язаної з виконанням завдання Замовника.

1.9.1.  Вирішення спірної ситуації приймається протягом 5 днів.

1.10.  «Компанія» зобов’язується зберігати конфіденційність особистих даних користувачів.

1.11.  У разі порушення цієї угоди «Компанія» має право повністю чи тимчасово заблокувати доступ порушнику до «Акаунту», а також застосувати штрафні санкції за замовлені роботи, в ході виконання яких було здійснено порушення.

1.12.  «Компанія» має право вносити будь-які зміни й доповнення цієї Угоди користувача в односторонньому порядку. Зміни вступають у силу лише за повідомлення сторін, «Компанія» повідомляє сторони шляхом розміщення нової угоди на «Сайті».

1.13.  «Компанія» має право призупинити співробітництво з автором в односторонньому порядку в тих випадках, коли:

 • автор під час виконання робіт допускає плагіат чи підняття оригінальності роботи технічним способом;
 • під час виконання замовлення регулярно відправляє роботу після вказаних Замовником строків;
 • не виправляє зауваження відповідно до вимог «Замовника» чи «Модератора»;
 • автор самостійно відмовляється від співробітництва;
 • автор відмовляється виходити на зв’язок;
 • автор не відвідував свій акаунт більше 4 місяців.

Систематичне порушення цих пунктів, а також виконання робіт, які не відповідають вимогам Замовника, чи використання готових робіт у відкритому доступі, надає право Адміністрації заблокувати акаунт автора.

1.14.  Робота, яку виконав автор, є власністю Замовника. Замовник зобов'язаний сплатити вартість роботи в повному обсязі.

1.15.     У випадках коли відбувається закриття замовлення, повернення коштів або часткове повернення коштів на баланс для виплат, всі перерахунки відбуваються з урахуванням комісії сайту vbaze.com.ua

1.16.     У випадках коли відбувається закриття замовлення, повернення коштів або часткове повернення коштів на особистий баланс для оплати, всі перерахунки відбуваються в повному розмірі без урахування комісії сайту vbaze.com.ua

2.  Відповідальність сторін.

2.1.  Замовник і Автор несуть повну відповідальність за свої дії на "Сайті", за збереження свого логіну і паролю.

2.2.  "Компанія" несе відповідальність перед Користувачами тільки за розмір коштів, внесених ними на рахунок "Сайту".

2.3.  У разі виникнення спірної ситуації і звернення Користувача до Адміністрації Сайту чи "Модератора", сторони зобов'язуються погодитися з рішенням,прийнятим Адміністрацією "Сайту" чи "Модератором". Прийняте Адміністрацією "Сайту" чи "Модератором" рішення подальшому оскарженню чи розгляду не підлягає.

2.4.  Сайт не несе відповідальності за розміщувану Користувачами інформацію, за терміни і якість виконуваних робіт, за недотримання авторських прав третіх осіб та інші будь-які дії здійснювані Користувачами на Сайті.

3.  Розміщення готових робіт.

3.1.  Роботи, завантажені Користувачами в розділ "Розмістити роботу", є їх власністю і "Компанія" не використовує дані роботи без згоди Користувача роботи.

3.2.  Перед тим, як розмістити готову роботу на продаж, модератор перевіряє її на відповідність вимогам, які власник вказав у роботі, а також на технічне підняття оригінальності.

3.2.1.  У разі, якщо модератор під час перевірки виявив недоліки по роботі, він відправляє її на виправлення власникові і вказує на те, що потрібно допрацювати для успішного розміщення роботи на продаж.

3.2.2.  Модератор перевіряє роботу на:

 • % оригінальності тексту;
 • технічне підняття оригінальності тексту;
 • відповідність вказаної власником роботи інформації в описі.

3.2.3.  Власник роботи самостійно вказує вартість роботи.

3.3.  За бажанням власника робота може бути видалена у будь-який момент.

3.4.  "Автор" зобов'язаний після реєстрації на "Сайті" заповнити свій профіль.

3.5.  "Автор" після отримання плати за роботу, яку виконував для Замовника на "Сайті", не має права на розміщення цієї роботи на продаж.

3.6.  "Замовник" після отримання готової роботи від автора і її оплати, має право розмістити цю роботу на продаж.

3.7.  Користувач несе відповідальність за розміщувану роботу і за недотримання авторських прав третіми особами.

3.8.  Сайт не несе відповідальність за розміщувані Користувачами роботи .

4.  Права, обов'язки і відповідальність "Замовника".

4.1.  "Замовник" під час реєстрації на "Сайті" погоджується з цією Угодою користувача.

4.2.  "Замовник" гарантує оплату виконаного його завдання автором, замовник вносить 100% оплату вартості замовлення до початку виконання його завдання автором і резервує (зберігає) кошти протягом усього періоду виконання завдання автором, і після отримання готової роботи протягом 14 днів для всіх типів робіт , за винятком дипломних, магістерських, дисертацій, бакалаврських, магістерських дисертацій для яких протягом 21 дня після відправки готової роботи. Після того, як пройде термін 14 днів для всіх типів робіт, за винятком дипломних, магістерських, дисертацій, бакалаврських, магістерських дисертацій для яких 21 день після отримання замовником готової роботи, кошти автоматично надходять автору на його рахунок. Замовник має право підтвердити переказ коштів на рахунок автора в будь-який момент після отримання готової роботи. До того моменту, як замовник не підтвердить переказ коштів на рахунок автора, вони резервуються на його рахунку в системі «Сайту», автоматично кошти зараховуються на рахунок автора тільки після 14 днів для всіх типів робіт, за винятком дипломних, магістерських, дисертацій, бакалаврських, магістерських дисертацій для яких через 21 день після відправки готової роботи Замовнику.

4.3.  Замовник має право відправити роботу на доопрацювання авторові.

4.3.1.  Замовник має право вказати зауваження по роботі згідно його завданню або із затвердженим планом.

4.4.  Замовник має право вимагати повернення коштів за замовлення які знаходяться в статусі "в роботі", "на перевірці", "на доопрацювання" і "на переговорах з модератором" крім замовлень які були в статусі "успішно завершений". Повернення коштів відправляється замовнику на особистий баланс в системі.

4.4.1.  Повне повернення грошових коштів можливе в таких випадках:

 • Виконавець не відправив готову роботу.
 • Робота, виконана автором, не відповідає темі замовлення.

4.4.2.  Замовник зобов'язаний при оформленні запиту на повернення грошових коштів пояснити і навести конкретні приклади.

4.4.3. Часткове повернення грошових коштів Замовнику можливе у випадках, якщо виконавець відправив готову роботу, після чого не виправив зауваження в роботі.

4.4.3.1.  Замовнику необхідно вказувати, яку частину роботи автор не виконав, чи який % роботи потрібно виправити.

4.4.4.  Замовник зобов'язаний перед оформленням запиту відправити роботу на доопрацювання. Якщо Замовник не відправляв роботу на доопрацювання авторові, Адміністрація Сайту відмовить в запиті на повернення грошових коштів.

4.5.  Замовник має право розмістити на продаж готову роботу після її оплати авторові, а також розміщувати інші роботи, власником яких є Замовник.

4.6.  Замовник має право стати учасником партнерської програми.

4.7.     Замовник з особистого балансу в системі не має право повернути кошти на свій рахунок.
4.7.1.  Замовник має право повернути кошти з особистого балансу "для виплат" за допомогою доступних способів для переказу коштів з урахуванням комісії сайту в розмірі 30%.

5.  Права, обов'язки і відповідальність "Автора".

5.1.  Автор має право приймати замовлення на виконання,розміщувати готові роботи на продаж.

5.1.1.  Автор не має права розміщувати готові роботи чи частини робіт на продаж, за виконання яких він вже отримав гонорар, а також роботи, які він прийняв на виконання з подальшим отриманням гонорару.

5.2.  Вносити пропозиції і рекомендації щодо роботи "Сайту".

5.3.  Автор приступає до виконання замовлення тільки після того, як Замовник сплатив 100% вартості замовлення.

5.3.1.  Плата за виконане замовлення автору надходить після того, як замовник перевірив роботу і підтвердив успішне її завершення або через 14 днів для всіх типів робіт, за винятком дипломних, магістерських, дисертацій, бакалаврських, магістерських дисертацій для яких через 21 день автоматично після того, як автор відправив готову роботу замовнику.

5.3.2. Оплата за виконане замовлення надходить на особистий баланс (рахунок) автора, якщо автор виконав замовлення згідно з усіма вимогами і в зазначений термін.

5.4.  Авторові забороняється передавати контактні дані Замовнику.

5.4.1.  У разі виявлення передачі контактних даних - штраф 200 грн. У разі виявлення повторної передачі контактних даних - штраф 500 грн. У разі виявлення 3спроб передачі контактних даних, Користувач блокується без можливості виведення грошових коштів і відновлення свого акаунту.

5.5.  Автор зобов'язаний інформувати Замовника про посування у виконанні замовлення впродовж усього терміну виконання. З ініціативи автора, за необхідності чи на прохання Замовника відправляти частини роботи на перегляд в процесі виконання роботи. Інформувати Замовника про готовність роботи в зазначені терміни.

5.5.1.  Усі зауваження по роботі автор зобов'язаний вносити в щонайкоротші терміни, але не пізніше, ніж через 3 дні з моменту отримання зауважень по роботі. Зауваження по роботі автор може вносити більше 3 днів із взаємної згоди з Замовником.

5.6.  Комісія "Сайту" - від 20 до 30% вартості замовлення. Виведення коштів з особистого балансу (рахунку) відбувається протягом 3 днів з моменту оформлення заявки.

5.7.  Після того, як Автор відправив готову роботу Замовнику, він передає авторське право Замовнику і не має права використовувати цю роботу, а також розміщувати її на продаж.

5.8.  За недотримання Угоди користувача, Адміністрація Сайту залишає за собою право блокування акаунту з можливістю виведення грошових коштів у разі, якщо були грубі порушення Угоди користувача, кошти з балансу Користувача виплачуються частково на розсуд Адміністрації Сайту.

5.8.1.  Адміністрація Сайту зобов'язана вказати причину блокування акаунту, застосування штрафних санкцій, часткової виплати грошових коштів залежно від порушення користувачем цієї угоди.

5.9.  У разі виникнення спірних ситуацій автор має право, звернутися до Модератора для вирішення всіх конфліктних ситуацій.

5.9.1.  В деяких випадках Адміністрація Сайту може залучати незалежних експертів для оцінки якості виконаної автором роботи.

5.9.2.  На момент вирішення спірних ситуацій виплати призупиняються.

5.10.  Автор зобов'язаний виконати замовлення згідно з вимогами, які вказав Замовник.

5.10.1.  Авторові забороняється використовувати готові матеріали з інтернет-порталів, а також сайти з готовими курсовими, рефератами, дипломними та іншими студентськими роботами.

5.10.2.  Автор зобов'язаний вказувати достовірні джерела при виконанні роботи (замовлення).

5.10.3.  Автор зобов'язаний оформляти роботу згідно з усіма правилами оформлення.

5.10.4.  Авторові забороняється використовувати засоби технічного підняття оригінальності роботи.

5.10.5.  Автор виконує роботу згідно з вимогами, які вказав Замовник при оформленні замовлення, методичними вказівками, які прикріпив Замовник, чи стандартними вимогами оформлення робіт.

5.11.  Оплата замовлення можлива лише через "Сайт" https://vbaze.com.ua

5.12.     Призупинення виплат з особистого балансу за систематичне порушення правил сайту з подальшою виплатою, після виконання 3 замовлень без порушення правил сайту.

5.13.     Автор зобов'язаний виходити на зв'язок із замовником і адміністрацією сайту в період виконання замовлення.

5.13.1.  Якщо автор прийняв на виконання замовлення і не виходить на зв'язок із замовником і адміністрацією в період виконання роботи в такому випадку адміністрація має право прийняти штрафні санкції до даного автора.

5.14.  Автор має право бути учасником Партнерської програми.

Дотримання угоди є обов'язковою умовою для використання Сайту https://vbaze.com.ua

Робота на "Сайті" є підтвердженням згоди з цією Угодою користувача.