Стандартні вимоги до оформлення робіт

1) При відправці файлу з виконаним завданням, автор зобов'язаний додержуватись стандартних правил оформлення готової роботи, якщо в оформленому замовленні невизначені інші правила оформлення.
2) Відсоток унікальності тексту повинен бути не менше 40% при перевірці файлу з готовою роботою в програмі ЕТХТ.
3) Обсяг роботи залежить від типу роботи.

Рекомендований об'єм:

1) Магістерська робота - (100-110 с.)

2) Дипломна робота - (80-100)

3) Бакалаврська - (45-60)

4) Курсова - (25-35)

5) Реферат - (10-15)

6) Есе - (3-4)

7) Стаття - (3-5)

4) Титульна сторінка виконується індивідуально по кожному замовленню.

5) Оформлення тексту роботи:

- Шрифт 14 Times New Roman (TNR) (крім виносок);

- Виноски 10 шрифт, TNR, у виносках вказувати використані сторінки, виноски вирівняні по ширині;

- Вступ - об'ємом 1-2 сторінки, вказувати актуальність, предмет, об'єкт, завдання;

- Розділ і підпункти, починати з нової сторінки;

- Відступ - в абзаці перший рядок - 1,25 см.;

- Від назви розділу до назви підрозділу повинен бути відступ в один рядок;

- Інтервал - міжрядковий, 1,5 рядка;

- Висновок на 1-2 сторінки;

- Поля:

а) верхнє 2 см;

б) ліве 2,5 см;

в) нижня 2 см;

г) праве 1 см;

- Зміст:

1) немає абзаців;

2) відступи від одного розділу до іншого і від змісту до розділу, від розділу до висновку, між підрозділами немає відступів;

3) після назв розділів, підрозділів, вступу, висновків, списку використаних джерел та інших - виставляються точки до кінця рядка де пишеться номер сторінки на якій знаходиться даний пункт, нумерація сторінок у змісті виставляється в кінці закінчення виконання роботи;

- нумерація сторінок:

а) по праву сторону;

б) у верхній частині сторінки;

в) початок нумерації з другої сторінки. Першу сторінку не нумеруємо залишаємо для титульної сторінки.

- Зміст, вступ, висновок і список використаних джерел - всі букви великі і вирівняні по центру, 14 шрифт, TNR;

Структура роботи:

- Вступ;

- Основна частина роботи (текст роботи, який складається з Розділів і підпунктів);

- Висновок;

- Рекомендації;

- Список використаних джерел;

- Додатки.

6) Посилання (виноски) в тексті на джерела та літературу.

Посилання в тексті на джерела та літературу можна виконувати одним із таких способів:

Спосіб перший - винесенням посилань в кінець роботи. Тоді в тексті вказується порядковий номер роботи або джерела, на які робиться посилання, по якій вони знаходяться в списку використаної літератури в кінці роботи.

Наприклад:

Цитата в тексті: «У жовтні 1859 р. У Києві відкрилася перша недільна школа з ініціативи студентів Університету св. Володимира, яка була підтримана попечителем Київського навчального округу М. І. Пироговим і професором П. В. Павловим »[2, с. 73], де - 2 - порядковий номер роботи в списку літератури, на яку зроблено посилання; а 73 - сторінка цієї роботи, з якої наведена цитата.

Спосіб другий - подача посилань на джерело або роботу в виносках внизу кожної сторінки тексту із зазначенням порядкового номера посилання.

Наприклад:

Цитата в тексті: «У жовтні 1859 р. У Києві відкрилася перша недільна школа з ініціативи студентів Університету св. Володимира, яка була підтримана попечителем Київського навчального округу М. І. Пироговим і професором П. В. Павловим »1.

Відповідне подання виноски внизу сторінки тексту.

На всі таблиці, ілюстрації тощо, що містяться в додатках, також повинні бути відповідні посилання в тексті роботи.

7) Оформлення списку використаних джерел:

- в алфавітному порядку.

- Вказувати тільки джерела на які є посилання (виноски) в тексті роботи;

- Шрифт 14 TNR;

- Робити автоматичну нумерацію джерел.

8) У додатку розміщують матеріали які необхідні для повноти виконаного завдання, але прихильність до основної частини виконуваної роботи може змінити логічне уявлення про дослідженні.

- У додатки можуть бути додані додаткові ілюстрації або таблиці.

- Нумерація додатків - ДОДАТКИ А; Додатки Б і т.д .