Купить готовые работы

Купить готовые работы
-

Найдено 4351 варианта(ов)

Тип : Курсовая работа

Предмет : Бухгалтерский учет и аудит

Язык : Украинский язык

Функції і метод бухгалтерського обліку

Для нормального функціонування будь-якої ланки ринкової економіки вкрай потрібно, щоб учасники, приймаючи рішення, мали правдиву та об’єктивну інформацію про майно, грошовий та фінансовий стан, результати роботи — прибутки, доходи чи збитки, а також про особливості їх формування як на своєму підприємстві, так і в партнерів. Таку інформацію надає лише система бухгалтерського обліку.

Метод бухгалтерського обліку — це сукупність способів і прийомів, за допомогою яких господарська діяльність підприємства відображається в обліку.

Актуальність даної теми полягає в тому, що теоретичні засади функцій і методів бухгалтерського обліку мають велике практичне застосування в діяльності підприємств, бо бухгалтерський облік це одночасно наукова сфера та практична.

Метою даної роботи є виявлення теоретичних та практичних засад функцій і методів бухгалтерського обліку, а також їй вдосконалення відповідно до сучасних умов економіки.

Завдання дослідження:

- з’ясувати суть поняття “функції бухгалтерського обліку ”, “метод бухгалтерського обліку ”, “принципи бухгалтерського обліку”;

-  мета і завдання бухгалтерського обліку;

- визначити елементи методу бухгалтерського обліку;

- визначити запозичені (зарубіжні) методи калькулювання собівартості продукції та їхнє використання в Україні.

Предметом дослідження виступає бухгалтерський облік. Об’єктом  дослідження  є функції та методи бухгалтерського обліку.

Процес вивчення документообігу супроводжувався використанням таких методів як порівняння, аналіз, дедукція, синтез, індукція, системний підхід.

100.00 грн.

Тип : Реферат

Предмет : Менеджмент

Язык : Русский язык

Конкуренция и интеграция национальных образовательных систем. Отечественные и зарубежные системы оценки качества образования

Задача реферата: рассмотреть системы национального и зарубежного образований, выделить основные методы оценки качества образования на примере конкретных стран.

150.00 грн.

Тип : Индивидуальное задание

Предмет : Международная экономика

Язык : Украинский язык

Індивідуальна робота з дисципліни „Управління міжнародною конкурентоспроможністю” Anadolu Group in Beer

 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДРИЄМСТВА

Anadolu Group була заснована у 1950 році, була 13-ю найбільшою в світі пивоварною компанією в 2012 році, з домінуючим положенням  у Туреччині і яка мала сильні позиції в Росії. Компанія має високі можливості отримати вигоду з росту попиту на  своєму внутрішньому ринку, також очікується додаткові переваги від розширення масштабу своєї продукції на  ринку Росії, на якому разом із турецьким ринком продукція пивоваріння даної компанії займає свою більшість – 88%.

Основними видами діяльності компанії є виготовлення напоїв, машинобудування та фінансова діяльність ( а також вони інвестували кошти у сферу охорони здоровя, туризму та продукти харчування).

Якщо розглядати саме виготовлення спиртних напоїв, то компанї виробляє найбільш всього:1) пиво, 2) вино, 3) спирт та 4) сидр

Anadolu Efes- холдингова компанія, яка займається виробництвом і продажем пива та безалкогольних напоїв. До складу групи Efes входить 16 пивоварень в 6 країнах - Туреччини, Росії, Казахстану, Молдови, Грузії, Сербії, а також підрозділи в Білорусі та Азербайджані.

В даний час Anadolu Group має більше 20 тисяч співробітників, що працюють в 65 компаніях і на 38 заводах в 13 країнах, включаючи Туреччину.

У Anadolu Efes входить 16 пивоварних заводів, 6 заводів з виробництва алкоголю із солоду і 20 заводів з розливу продукції Coca-Cola в 16 країнах. Кількість споживачів продукції Anadolu Efes у світі досягає приблизно 500 мільйонів людей.

У портфель брендів входять 12 власних і 4 ліцензійних:

 • Efes
 • «Старий Мельник»
 • «Білий Ведмідь»
 • «Сокіл»
 • SOL
 • Warsteiner
 • Zlatopramen
 • Bavaria
 • «Червоний Схід»
 • «Солодов»
 • «GoldMineBeer»
 • «GreenBeer»

Таблиця 1. 1. Територіальна структура виробничих потужностей холдингу

Країна

Кількість фабрик

Об'єми виробництва,

Mhl

Частка від загальної компанії на ринку країни

Туреччина

5

10,4

83,00%

Росія

8

26

26,00%

Казахстан

2

2,6

55,00%

Молдова

1

1,3

Основний виробник

Україна

1

2,3

4 місце на ринку

Грузія

1

1,1

Основний виробник

 

Компанія є п'ятим найбільшим виробником пива в Європі і займає 12-те місце в світі за об'ємами продажу.

У 2012 році компанії вдалось вперше з 2008 року значно наростити виробничі потужності і зараз компанія може виробляти 43,7 Mhl. Виробничі потужності використовуються на 65%, - це пов’язано з політикою, зменшення амортизації обладнання. З виготовлених у 2012 28,5 Mhl, реалізовано 28,4 Mhl.

 Виробництво солоду має стабільну динаміку росту з 2010 року збільшилась на 3,656 тон і становить 293,656 тон. Виробничі потужності загружені на 85,5% у 2012 році. Майже увесь солод компанія використовує у власному виробництві, тільки 295 тон йде на реалізацію.

Всього на холдинг працює 5,918 працівників, з низ 1446 жінок і відповідно 4472 чоловіків. З усього жіночого складу, тільки 237 жінок працюють на робочих посадах, всі інші в керівному складі.

Взагалі компанія, значно скорочує кількість найманих робітників з контрактом, так у 2011 році їх загальна кількість становила 134 робітники, а у 2012 всього 45 осіб. Також, компанія відмовилась від найму робітників по сумісництву.

Віковий склад характеризується малою кількістю робітників 18-25 років і великою часткою персоналу з вищою освітою 3299 осіб. З головних менеджерів тільки 9% жінки, 62% менеджерів є резидентами країн, де розміщується виробництво.

 

 

350.00 грн.

Тип : Курсовая работа

Предмет : Статистика

Язык : Английский язык

Статистичне вивчення капітальних інвестицій у сільське господарство

INTRODUCTION

Investigating the investment economy has always been the focus of economic thought.

The relevance of the subject due to the fact that investments touch the deepest foundations of economic activities, define the process of economic growth. In modern terms, they are the most important means of providing conditions to overcome the economic crisis, structural changes in the economy, growth and technological progress, increase the quality of economic activity in the micro - and macro levels. Investment processes is one of the more reliable mechanisms for socio-economic transformation. The economic situation which has emerged in Ukraine is very complicated. Among the set of reasons that contributed to the economic crisis and hold the shift Ukraine's economic growth, the main factor is the low investment activity.

The purpose of this course project is to determine the impact of the efficiency of capital investment.

For the purpose of the task were as follows:

 • analyze statistical data series to build distribution and depict it graphically;
 • calculate summary measure of rows distribution inferences;
 • test statistical hypothesis on the distribution;
 • to analyze multiple and rank correlation;
 • do generalizing conclusion of the study.

The present study is the investment activity in Ukraine.

The object is to study the effectiveness of capital investments.

It is well known that effective reform of the economy of any country, its structural transformation of qualitative upgrading commodity production, market and social infrastructure unthinkable without appropriate investment, that is, without proper investment. Without reliable investments can not ensure the creation and implementation of new technologies, systems and management of modern commodity production and marketing of products, development of market infrastructure, information society and more. This is the fundamental basis for ensuring the competitiveness of domestic commodity production, without which there can be no successful integration of our country in the European Community. The complex reproductive processes occur exclusively on the basis of investment. What it is active, the faster pace of play and effective market transformation.

In order to implement the investment in the scientific and technological achievements in production and on this basis to ensure GDP growth, productivity, real income per capita, and solve many social problems. Research has established a direct relationship between GDP growth and investment for competitiveness and growth rates are determined by the investment company. Without them, the enterprise of any form of ownership is doomed to failure. Therefore, the developed countries paid much attention to investment. Governments in these countries use a wide range of methods to encourage:

 • Accelerated depreciation;
 • Rational tax system;
 • Loans and regulation of banking interest rates;
 • encourage leasing.

In Ukraine, has not established a sound system of state support of investment activity. As a result, investment banking countries formed a vicious circle where underfunding of the economy strengthens recession, which in turn causes a reduction in investment opportunities and government entities. Ukraine Print this situation can only scientifically proven investment policy.

 

 

350.00 грн.

Тип : Курсовая работа

Предмет : Финансы

Язык : Русский язык

Анализ финансового состояния предприятия

Курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. Проведён анализ финансовой устойчивости, ликвидности компании НЛМК за 2015-2016гг., содержит 5 таблиц на пяти страницах.

200.00 грн.

Тип : Отчет по практике

Предмет : Правоведение

Язык : Украинский язык

Звіт про проходження практики в суді

Висновки

Районний (міський), міжрайонний (окружний) суди є основним елементом системи судів загальної юрисдикції. Це обумовлено насамперед широкою компетенцією по здійсненні правосуддя, а також тим об’ємом роботи, яка фактично ними виконується. Вони розглядають і вирішують значну кількість кримінальних та цивільних справ, а також всі справи про адміністративні правопорушення, які їм підвідомчі. 

 

100.00 грн.

Тип : Творческая работа

Предмет : Украинский

Язык : Украинский язык

твір "Патріотизм та справжні патріоти"

Купити творчу роботу "Патріотизм та справжні патріоти", унiкальнiсть 36% - eTXT Антиплагіат украинською 

10.00 грн.

Тип : Самостоятельная работа

Предмет : Литература

Язык : Украинский язык

Полікультурність сучасного літературного процесу в США (на матеріалі новели письменниці-чикани)

"Полiкультурнiсть сучасного літературного процесу у США" самостійна робота на українській мові з Теорії та історії зарубіжної літератури

150.00 грн.

Тип : Презентация

Предмет : Английский

Язык : Английский язык

Popular British dectinations

найвідоміші британські дестинації

20.00 грн.

Тип : Презентация

Предмет : Английский

Язык : Английский язык

Popular British dectinations

найвідоміші британські дестинації

20.00 грн.