Купить готовые работы

Купить готовые работы
-

Найдено 4785 варианта(ов)

Тип : Курсовая работа

Предмет : Уголовный процесс

Язык : Украинский язык

Кримінальне провадження в суді апеляційної інстанції

Структура роботи відповідає всім вимогам щодо виконання курсових робіт  і складається з вступу, основної частини, з 3-ох розділів, що поділені на підрозділи та  у яких послідовно висвітлюється дана тема. У висновках вказується підсумок даного дослідження. Також є в наявності список використаної літератури, яку я використовував при написанні даної курсової роботи,та додатки.

Обсяг роботи  33  сторінок.

200.00 грн.

Тип : Курсовая работа

Предмет : Теория государства и права

Язык : Украинский язык

Правотворчість в Україні, поняття і види

   У роботі наведено характеристику  правотворчості, його ознак, принципів та факторів, що формують основу правотворчості.
   Окрему увагу приділено видам правотворчості та відмінності понять "правотворчість", "правотворення" та "законотворчість". У Розділі ІІІ докладно описано процес законотворчості Верховною Радою України та на Всеукраїнському референдумі.
  Робота складається з трьох розділів, двох додатків та виконана у відповідності до стандартних вимог до написання та оформлення студентських робіт.

200.00 грн.

Тип : Курсовая работа

Предмет : Рекламная деятельность

Язык : Украинский язык

Реклама и корпоративный герой(на украинском)

Кожна відома марка існує певний життєвий цикл. Це час від його задуму, до виходу з ринку. І кожному підприємству хотілося б, щоб його бренд жив довше і приносив якомога більше прибутку. Але торгові марки згодом втрачають популярність. Цільова аудиторія може кардинально змінити переваги і бажаний бренд знову стає звичайною торговою маркою. Іноді - абсолютно непотрібним. Лежить собі, наприклад, дохлий на поличці в супермаркеті якийсь товар і ніхто його не купує ... Що робити?Спробуємо знайти відповідь . Обираючи цю тему для курсової роботи,потрібно звернути увагу на актуальність даної праці. Тому що сучасна реклама дуже слабка в Україні і тому розробка корпоративного герою для підприємства завжди проводиться за величезні кошти,а споживач отримує масу задоволення від нового персонажа в їх улюбленому магазині

1000.00 грн.

Тип : Реферат

Предмет : Риторика

Язык : Украинский язык

Полеміка

Серед методів і прийомів спілкування з аудиторією важливе місце посідає полеміка – одна з найбільш ефективних форм впливу на слухачів, найважливіший засіб їх переконання. Уміння організовувати полеміку, скеровувати її потребує від оратора великої майстерності, глибоких знань. Гостра полемічна бесіда – найскладніша форма зближення з аудиторією.

Історія мистецтва суперечок сягає давніх-давен. Ще у стародавніх мислителів вони розглядались як засіб не тільки спілкування, а й розвитку наукового знання. В античних містах-полісах високо цінувалось уміння полемізувати, доводити свою правоту і здобувати собі прихильників у процесі обговорення державних судових та інших справ. Мислителі Стародавньої Греції звернули увагу на те, що знання, отриманні та засвоєні в результаті відстоювання різних поглядів, набагато міцніші.

100.00 грн.

Тип : Курсовая работа

Предмет : Международное право

Язык : Украинский язык

КОМПЕТЕНЦІЇ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Компетенція Європейського Союзу (далі - ЄС, Союз, Євросоюз) виступає однією з фундаментальних категорій теорії права ЄС. Дослідження процесів формування, сутності, видів та сучасного стану виявляються для науковців однією з найбільш складних і актуальних проблем.

Метою даної роботи є дослідження питання розподілу повноважень між Інституціями ЄС та визначення сфер та видів компетенції Європейського Союзу.

Мета даної роботи пробачає реалізацію таких завдань:

 • Визначити поняття  компетенції Євросоюзу;
 • Виявити  межі та принципи розмежування компетенції ЄС;
 • Визначити основні види компетенції Союзу;
 • Охарактеризувати види категорій компетенції ЄС та компетенції Союзу за предметом регулювання.

Об'єктом дослідження є  процес розмежування компетенції між державами - членам та інституціями в рамках ЄС.

Предметом дослідження є правова природа та основні види компетенції Євросоюзу.

150.00 грн.

Тип : Бакалаврская работа

Предмет : Экономика предприятия

Язык : Украинский язык

«Економічне обґрунтування проекту створення приватного центру медицини»

Актуальність теми. Сфера охорони здоров'я за недовгі роки незалежності змінилася несуттєво, але точно не в кращий бік. Слабке економічне становище держави стримує оновлення існуючого обладнання і перепиняє залученню кращих спеціалістів, в той час як галузь потребує серйозних змін.

Метою випускної роботи є дослідження процесу обґрунтування бізнес-проекту створення нового підприємства в сфері медичної діагностики та визначення напрямків ефективного його функціонування.

Досягнення мети випускної роботи ґрунтується на вирішенні таких завдань:

 • з'ясувати умови функціонування та перспективи розвитку галузі охорони здоров'я в сучасних умовах;

-      провести аналітичну оцінку результатів проектованої підприємницької діяльності досліджуваного підприємства;

 • проаналізувати потенціал розвитку підприємницької діяльності;
 • обґрунтувати проектні рішення із створення нового підприємства;

- визначити місії, цілі та новації діяльності створюваного підприємства.

 - провести економічне обґрунтування витрат на здійснення бізнес-проекту;

- здійснити прогнозну оцінку ефективності діяльності новоствореного підприємства.

2000.00 грн.

Тип : Бакалаврская работа

Предмет : Экономика предприятия

Язык : Украинский язык

«ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПРОЕКТУ СТВОРЕННЯ ДИТЯЧОГО РОЗВАЖАЛЬНОГО ЦЕНТРУ У м. ОДЕСА»

Метою випускної роботи є визначення доцільності заснування нового виду діяльності в сфері послуг, а саме доцільність заснування дитячого розважального центру в місті Одеса. Відповідно до поставленої мети в роботі розв’язуються такі завдання:

 • дослідити ринок послуг Одеси у сфері відпочинку та розваг, його обсяг та конкурентів;
 • проаналізувати споживачів послуг щодо відпочинку та дозвілля в Україні, визначити рівень культури споживання;
 • запропонувати та обґрунтувати доцільність відкриття розважального

дитячого центру;

 • розрахувати економічну ефективність проекту створення дитячого

розважального центру в місті  Одеса.

2000.00 грн.

Тип : Курсовая работа

Предмет : Конституционное право

Язык : Украинский язык

Конституційно-правовий статус Верховної Ради України

Курсова робота складається з вступу, 2-х розділів, висновку і використаної літератури.

1 розділ описує: історичне формування Верховної Ради України , статус і компетенцію сучасної Верховної Ради України.

2 розділ описує : організаційно- правову діяльність Верховної Ради України.

Використовувалися ЗУ з останніми змінами і  доповненнями, також Конституція України в редакції 2017 року та інші Нормативно- правові акти. 

300.00 грн.

Тип : Курсовая работа

Предмет : Экономика

Язык : Украинский язык

Інфляція та її вплив на соціально-економічний розвиток України

Метою моєї курсової роботи є дослідження інфляційних процесів вплив інфляції на соціально-економічний розвиток України.  Щоб досягти мету потрібно вирішити такі завдання:

 • з’ясувати, що таке інфляція;
 • поняття інфляційних процесів;
 • визначення факторів впливу на інфляцію;
 • вплив інфляції на соціально-економічний розвиток нашої держави.

Основою мого дослідження були наукові праці, документи уряду та НБУ, статистичні матеріали та різні електронні ресурси.

Структура дослідження: робота складається зі вступу, чотирьох розділів, загального висновку та списку використаних джерел.

 

200.00 грн.

Тип : Курсовая работа

Предмет : Менеджмент

Язык : Украинский язык

Розробка систем менеджменту в товаристві з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на пошитті одягу

У курсовому проекті охарактеризовано всі сторони діяльності ТзОВ , яке спеціалізується на виготовленні одягу. При цьому сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту на підприємстві; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації, продемонстровано процес розроблення раціональних управлінських рішень з метою розв'язання існуючих на підприємстві проблем; охарактеризовано комунікації в організації; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.

600.00 грн.