Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 7382 matches

Type : Course work

Subject : Accounting and Audit

Language : Ukrainian

Види внутрішнього аудиту

Работа сдалась на отлично

60.00 грн

Type : Course work

Subject : Administrative law

Language : Ukrainian

Адміністративно-деліктне право поняття, ознаки та сутність

Работа сдалась на отлично

60.00 грн

Type : Course work

Subject : Ukrainian in the professional field

Language : Ukrainian

"Методика изучения украинского языка, каллиграфия"

Данная работа сориентирована на исследования методики изучения украинского языка в отрасли каллиграфии 

400.00 грн

Type : Course work

Subject : Criminal process

Language : Ukrainian

Курсова робота з дисципліни кримінальний процес, тема: ОСОБЛИВОСТІ ПОЧАТКУ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Чудова робота написана в 2022 році, з унікальністю проблем не буде, перевірялась викладачем дуже ретельно. 

250.00 грн

Type : Master's work

Subject : Education and Law

Language : Ukrainian

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ В УМОВАХ ДИДЖИТАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Актуальність дослідження.

Вже декілька років поспіль економічна, політична та культурна модернізація України в умовах цифрового світу, головним чином, визначається та ототожнюється із діджиталізацією всіх аспектів життєдіяльності її громадян.

Використання цифрових технологій у навчанні іноземних мов у Новій українській школі стає одним із найперспективніших напрямів удосконалення якості навчання мов. Навчання іноземних мов з використанням інформаційних технологій дає такі переваги: збагачення лексичного запасу учнів початкової школи за рахунок швидкості запам’ятовування нових слів), доведення до автоматизму знань, умінь і навичок учнів початкової школи з граматики за рахунок миттєвого зворотного зв’язку тощо. Крім того, можна легше оволодіти всіма звуками і словосполученнями англійської мови. Саме цим і обумовлена актуальність даного дослідження, перевірка ефективності диджиталізованого навчання іноземної мови молодших школярів.

У Концепції НУШ  наголошено на потребі розвитку інформаційно-цифрової компетентності як ключової риси сучасного громадянина. Цифровими навичками повинні володіти всі учасники освітнього процесу. Цифрова компетентність вже визнана складовою професійної компетентності педагога. Також безсумнівно, що у глобалізованому світі володіння іноземною мовою є необхідною умовою успіху в будь-якій професії, адже це мова науки, передової освіти та міжнародної комунікації. Стає очевидним, що поєднання в освітньому процесі навчання англійської мови та цифрових технологій та засобів, враховує сучасні світові тренди й інтереси учнів покоління Z, адже це сприятиме їхній конкурентоспроможності, вмотивованості, розвиватиме критичне мисленням, сприятиме самореалізації у майбутньому. Аналіз фахової та методичної літератури з проблеми діджиталізації освітнього процесу дозволив виділити основні напрями наукових розвідок, що стало теоретичною базою магістерського проекту.

 Зазначимо, що і на даний момент проводяться активні дослідження використання мережевих технологій на уроках іноземної мови у початковій школі: ефективне використання локальної мережі в навчальному процесі (В.В. Іштуків), використання цифрових технологій у процесі вивчення іноземної мови (А.В. Соломаха, В.Е. Краснопольський, Л.І. Морська), використання мультимедіа на уроках (О. Данилова), ефективне використання мережі Інтернет в навчальному процесі ( В.В. Іштуків). Проте, дані дослідження направлені більше на учнів старшої школи, що і зумовлює актуальність магістерської роботи.

Недостатня кількість методичних матеріалів, використання застарілих форм та традиційних методів на уроках іноземної мови зумовило вибір теми Магістерської роботи: «Організація навчання іноземної мови у початковій школі в умовах диджиталізації освітнього процесу», реалізація якого втілює наше переконання, що: «Digital is a great tool for teaching English to kids» (Цифрові технології – чудовий інструмент для навчання дітей англійської мови) [1, с. 38 ].

Об’єкт: процес навчання іноземних мов у початковій школі.

Предмет: діджиталізація процесу навчання іноземної мови у початковій школі.

Мета магістерського проекту:  перевірити ефективність диджиталізованого навчання та розвинути лексичнку, граматичну, фонетичну компетенції засобами цифрових технологій.

Визначена тема дослідження зумовила необхідність вирішення таких завдань:

1. Здійснити аналіз психолого-педагогічної, методичної та фахової літератури з проблем дослідження.

2. Охарактеризувати традиційні та інноваційні засоби навчання іноземних мов у  початковій школі.

3. Систематизувати існуючі в мережі Інтернет цифрові ресурси та інструменти, проаналізувати їх відповідність програмовим вимогам НУШ та можливості використати в навчанні різних аспектів іноземної мови в умовах диджиталізації освітнього процесу.

4. Експериментально підтвердити ефективність спеціально підібраних цифрових ресурсів та інструментів в навчанні різних аспектів іноземної мови в умовах диджиталізації освітнього процесу.

 

Експериментальна база дослідження. Експериментальна робота проводилась на базі середньої загальноосвітньої школи I–III ступенів № 330 міста Києва. Загальна кількість учасників експерименту – 47 осіб.

 

Структура магістерської роботи містить: вступ, два розділи, висновки, список використаних джерел. Загальний обсяг роботи – 80 сторінок тексту. Список рекомендованих джерел нараховує 20 найменувань.

 

Висновок

Провели аналіз наукових робіт з теми дослідження, довели, що організація раннього навчання іноземної мови потребує вікових особливостей учнів молодшої школи.

Застосування на уроках інноваційних засобів створюють комфортні умови навчання, завдяки яким кожен учень відчує свою успішність та інтерес до предмета. Крім цього, використання комп'ютерних технологій у викладанні англійської мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів при навчанні англійській мові.

Отже, результати експериментального дослідження підтвердили, що застосування інноваційних методів, а саме онлайн словника, інтерактивних вправ на веб-сайті, платформ для вивчення мови та інших цифрових технологій в освітньому процесі на уроках англійської мови в початкових класах підвищує якість освіти і виступає одним з перспективних напрямків інформатизації освітнього процесу.

300.00 грн

Type : Problem Solving

Subject : Strength of materials

Language : Russian

Расчет вала. Изгиб с кручением.

Пример расчета вала на сложное сопротивление.

200.00 грн

Type : Test

Subject : Administrative law

Language : Ukrainian

Поняття та система процесуальних гарантій цивільного судочинствi

Работа сдалась на отлично

50.00 грн

Type : Course work

Subject : Psychology

Language : Ukrainian

Психологічні фактори виникнення подружніх проявів у молодих сім'ях

Работа сдалась на отдично

50.00 грн

Type : Course work

Subject : Theory and methodology of journalistic creativity

Language : Ukrainian

Вплив блогера на свідомість своєї авдиторії у соціальних мережах та ЗМІ

Курсова робота на тему : "Вплив блогера на свідомість своєї авдиторії у соціальних мережах та ЗМІ".

400.00 грн

Type : Course work

Subject : Theory and methodology of journalistic creativity

Language : Ukrainian

Методи боротьби з фейковою інформацією в українських ЗМІ

Курсова робота на тему : "Методи боротьби з фейковою інформацією в українських ЗМІ".

400.00 грн