Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 5294 matches

Type : Master's work

Subject : International law

Language : Ukrainian

Правове регулювання міжнародних перевезень

Магістерська робота була прийнята і високо оцінена на кафедрі міжнародного права

300.00 грн

Type : Course work

Subject : Finance and credit

Language : Ukrainian

Курсова Робота на тему "СУЧАСНЕ СПОЖИВЧЕ КРЕДИТУВАННЯ ТА ЙОГО РОЗВИТОК В УКРАЇНІ "

ЗМІСТ 

 

ВСТУП………………………………………………………………………… 6 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ……………………………..…………………. 9 

  1. Кредит як категоріальний елемент економічних відносин………..….. 9 

  1. Сутність, особливості й класифікація споживчого кредиту………….. 18 

РОЗДІЛ 2. РЕАЛІЇ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ ………………………………... 25 

2.1. Аналіз  стану та тенденцій споживчого кредитування в Україні протягом 2007-2016 років………………………………………………………………. 25 

2.2. Картковий кредит - овердрафт для фізичних осіб…………………….. 34 

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СПОЖИВЧОГО КРЕДИТУ В УКРАЇНІ………..… 39 

ВИСНОВКИ……………………………………………………………….… 44 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………… 46 

ДОДАТКИ…………………………………………………………………… 49 

250.00 грн

Type : Course work

Subject : Budgetary systems

Language : Ukrainian

"Загальний фонд місцевого бюджету"

Курсова робота на тему «Загальний фонд місцевого бюджету»

270.00 грн

Type : Graduate work

Subject : Criminal process

Language : Ukrainian

«Розумний строк як засада кримінального провадження»

У дипломній роботі знайшли відображення такі цікаві з теоретичної точки зору питання, як: поняття, функціональне призначення, класифікація та порядок обчислення процесуальних строків у кримінальному судочинстві; співвідношення завдання швидкості розкриття злочинів та процесуальних строків, що його забезпечують.

Також цікавим є дослідження автором з практичної точки зору питання строків, які гарантують захист прав і законних інтересів учасників провадження, зокрема строків які гарантують недоторканість особи.

Студент також розглянув спірні питання вибраної теми, положення кримінального процесуального законодавства, що потребують уточнення і вдосконалення, проаналізував міжнародно-правові акти, рішення Конституційного Суду України та постанови пленуму ВСУ з питань теми, привів приклади з практики та зробив пропозиції щодо вдосконалення правової регламентації процесуальних строків.

799.00 грн

Type : Course work

Subject : Theory of Government and Rights

Language : Russian

Правовой идеализм

В работе рассматривается малоисследованная тема в Теории государства и права - правовой идеализм, который является одной из форм деформации правосознания. Защищена на "отлично". Высокий процент оригинальности - 91%. Много своих мыслей и выводов.

1100.00 грн

Type : Abstract

Subject : Criminal law

Language : Ukrainian

Службові обмеження для військовослужбовців, як вид кримінального покарання.

Роботу виконано згідно вимог до написання та оформлення студентських робіт з використанням матеріалів чинного законодавства України. У роботі описано поняття категорії військовослужбовців, службові обмеження для військовослужбовців, як новий вид кримінального покарання, а також порядок виконання даного виду покарання.
Гарантую успішне зарахування.

150.00 грн

Type : Course work

Subject : Administrative law

Language : Russian

Военная служба : понятие, организация и порядок прохождения.

Курсовая работа по административному праву, по теме военная служба.

1500.00 грн

Type : Abstract

Subject : History of State and Law

Language : Ukrainian

Стосунки Павла Скоропадського з Радянською Росією та з добровольчою армією Антона Денікіна

Павло Скоропадський був людиною двох культур  - української та російської.

 З українською культурою його пов’язувало родове походження. Як відомо, він був нащадком славного козацького роду, його предки були високими козацькими старшинами, найвідоміший серед них – гетьман  Іван Скоропадський (1646-1722). Сам Павло з дитинства ставився до своїх предків з пошаною в сенсі територіального патріотизму, залюбки користуючись поняттями «козаки», «гетьман» та іншими. І хоча члени роду Скоропадських політично орієнтувались на проросійську позицію і робили кар’єри в системі імперії, більшість з них не зреклися української державної гетьманської традиції. Згідно зі свідчень самого Павла у його мемуарах йому з дитинства прививалася любов до України : «вдома постійно співалися українські пісні», «читалися та обговорювалися українські письменники»,  «на стінах висіли портрети українських гетьманів».

Одночасно з цим, Скоропадський, як і більшість його предків орієнтувався на проросійську позицію і зробив престижну військову кар’єру у Росії. Як він писав у своїх мемуарах : «вирішальними чинниками успіху людини були не культурно-етичні пов'язання, а соціальний статус, кар'єра, зв'язки з імператорським двором».  Він відстоював російські військові цілі, був підданий Російської імперії та вважав себе патріотом одночасно і України і Росії.

Багато сучасних дослідників називають Скоропадського «гетьманом на годину». І справді Павло пробув у влади менше року, однак встиг прийняти декілька важливих рішень, причому не тільки воєнних.  Так в серпні 1918 року він випустив закон  «про обов'язкове вивчення української мови і літератури, а також історії та географії України в усіх середніх школах» (при тому, що сам Скоропадський української мови не знав). Павло відкрив два державних університети  (у Києві та у Кам’янці-Подільскому), а також відкривав кафедри української мови та літератури, історії та права у російськомовних навчальних закладах. Гетьман хотів заснувати українську академію наук, яку мав очолити відомий російський вчений Володимир Вернадський.

Такий портрет Скоропадського, з огляду на роздвоєну лояльність, яка, безсумнівно, відіграла важливу роль у його подальших політичних рішеннях  ( він нарікав, що йому постійно доводилося маневрувати між радикально протилежними настроями і групами у суспільстві: між реставраторами, які мріяли, що «все повернеться й буде по старому» та ліворадикалами з безумними прожектами. Між хаотичним духом широких мас та диктаторськими замашками окремих кіл та діячів), спричинився до того, що його особа та і весь Гетьманат були серед найбільш табуїзованих тем  в історії України 20 століття, оповитих міфами, фальсифікаціями, ускладнені антиісторичним підходом деяких істориків .

Тому аналіз і оцінка даної теми, за умови відсутності критичної біографії Скоропадського та аналітичної монографії за добу другого Гетьманату, а також відсутність спеціалізованих досліджень різних аспектів політики Павла, є дуже цікавою працею.

Аналізується також підготовка різними політичними силами повалення влади гетьмана Павла Скоропадського, передумови до цього повалення, а також безпосередній перебіг протигетьманського заколоту та повстання.

200.00 грн

Type : Abstract

Subject : History

Language : Ukrainian

Створення та діяльність комісії з вивчення історії Великої Жовтневої соціалістичної революції в Україні та історії КП(б)У (Істпарт)

У 1990-х рр. в незалежних державах, що виникли після розпаду колишнього СРСР, з'явилися нові законодавчі акті в галузі архівної справи, в яких запроваджувалося поняття "національний архівний фонд". В Україні цю назву запроваджено у вжиток законом "Про Національний архівний фонд і архівні установи", прийнятим 24 грудня 1993 р., та новою редакцією цього закону (13 грудня) 2001 р. Цим законом до Національного архівного фонду було віднесено архівні документи незалежно від їхнього виду, місця і часу створення, матеріального носія інформації та форм власності на них.

40.00 грн

Type : Essay

Subject : Foreign literature

Language : Ukrainian

"Мотивація вчинків героя у драмі Джона Озборна «Озирнись у гніві"

  Розкриття образу Джиммі Портера через бачення його іншими персонажами і автором.

80.00 грн