Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 7160 matches

Type : Individual task

Subject : Military Law

Language : Ukrainian

Захист Вітчизни – конституційний обов'язок кожного громадянина української держави

Навчальні питання:

1. Моральні аспекти захисту Вітчизни та законодавче закріплення конституційного обов'язку.

2. Порядок виконання громадянами України конституційного обов'язку щодо захисту Вітчизни.

100.00 грн

Type : Course work

Subject : Constitutional law

Language : Ukrainian

КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ

Актуальність теми дослідження. У сучасних умовах конституційно-правова відповідальність особливо важлива через характер економічних, соціальних, політичних та інших процесів у нашій країні. Однією з конституційних особливостей Конституції є конституційно-правова система відповідальності.

Робочий огляд літератури Теоретико-інформаційним підґрунтям цієї роботи є праці часів становлення конституціоналізму: Д.Лук’янець [7], В. Кравченко[3],  О. Майданник [9], А. Пащенко [14], О. Волощук [1]. Окремі питання цієї проблеми розглянуто у працях таких вчених: О. Домбровська [2], Л. Кривенко [4-5], Л.Наливайко [11-13], В. Лучин [8], А.Червяцова [21],О.Скрипнюк [16], Н.Слободян [17].

 

Мета дослідження...завдань:

  1. розкрити зміст поняття конституційно-правової відповідальності, дослідити її юридичну природу;
  2.   ...

Об’єкт дослідження є проблеми застосування конституційно-правової відповідальності.

Предмет дослідження є саме поняття конституційно-правової відповідальності

...

Структура роботи. Робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури. Робота викладена на 23 сторінок.

450.00 грн

Type : Test

Subject : Constitutional law of foreign countries

Language : Ukrainian

Завдання з конституційного права зарубіжних країн

ЗАВДАННЯ 1
Порівняльний аналіз по уряду, парламенту та судовій системі двох країн: Бельгія і Нідерланди (робити у вигляді двох колонок, одна колонка -Бельгія, інша - Нідерланди ).

ЗАВДАННЯ 2
Аналіз/есе 5ти статей по будь-яким темам з предмету "Конституційне право зарубіжних країн" по можливості в прив'язці до таких країн як Бельгія та Нідерланди (по 2 сторінки на кожну статтю). Прикріпляйте ті статті, що аналізуєте.

Алгоритм аналiзу наукових статей (5 статей) по закрiпленим краiнам:
Основна мета аналізу будь-якої наукової статті – це оцінити значимість публікації як джерела достовірної і актуальної інформації, тому логічно почати з уважного прочитання матеріалу.
Якщо в статті присутні незрозумілі терміни, то вам необхідно розібратися з їх значенням, а потім знову перечитати текст.

Після того, як пропонована тема стане гранично зрозуміла для розуміння, варто приступити до аналізу статті.

Для того щоб не упустити важливі моменти і не втратити зайвого часу, радимо використовувати наш шаблон аналізу статті:

Авторство, місце публікації. Ким написана наукова стаття: де працює автор (НДІ, виробництво, університет: теоретик або практик). Де опублікована наукова стаття: авторитетність видання, індекс цитування журналу. Відповідність назви статті наукового стилю і змісту.

Актуальність статті. Наскільки тема дослідження затребувана в суспільстві або науці. Давність опублікування наукової статті.

Новизна статті. Чи містяться нові дані, які можна розцінити як внесок в науку.

Жанр. Відповідність викладу матеріалу вимогам написання статей і академічного письма в цілому: Мова (термінологія, мовні кліше і доречність їх використання). Наявність і вагомість доказової бази (за стандартами стилю подання матеріалу має будуватися за схемою: теза – аргумент). Оптимальність кількості цитат, їх точність і виправданість наявності в тексті. Цілісність структури статті.

Якість огляду літератури. Кількість і якість джерел в літературі, а також їх релевантність темі.

Репрезентативність фактів. Багато уваги потрібно приділити наявності точних і об’єктивних даних: опитувань; результатів експериментів; звітів про випробування; експертних думок; документально або офіційно підтверджених відомостей і т. д. Саме їх присутність визначає рівень інформативності матеріалу.

Теоретична і практична цінність описаного в статті дослідження. Прочитання статті дає нові відомості? Що зміниться і де можна використовувати результати? Чи проводилася апробація?

Обгрунтованість висновків. Співвідносяться зроблені автором висновки з фактами, представленими в тексті статті?

100.00 грн

Type : Graduate work

Subject : Finance

Language : Ukrainian

Концептуальні засади і прагматичні аспекти формування та реалізації боргової політики в Україні для розробки напрямів її вдосконалення

Мета роботи полягає у дослідженні концептуальних засад і прагматичних аспектів формування та реалізації боргової політики в Україні для розробки напрямів її вдосконалення.

Об’єктом дослідження є боргова політика в умовах макроекономічної нестабільності.

Предметом дослідження є теоретичні і практичні аспекти боргової політики в умовах макроекономічної нестабільності.

600.00 грн

Type : Master's dissertation

Subject : Philology

Language : Ukrainian

ВЕРБАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПТУ ДЕМОКРАТІЯ У СУЧАСНОМУ АНГЛОМОВНОМУ ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ: КОГНІТИВНО-РИТОРИЧНИЙ АСПЕКТ

работа сдалась на отлично

80.00 грн

Type : Essay

Subject : Military Affairs

Language : Ukrainian

Проблемні питання обліку, зберігання та використання матеріальних носіїв службової інформації у військовій частині, шляхи їх вирішення

На сьогоднішній день інформація є одним із найважливіших об'єктів правового захисту, що, зокрема, пов'язано із військовим конфліктом на сході України. З метою врегулювання питання обліку, зберігання та використання матеріальних носіїв інформації у військових частинах Кабінет Міністрів України затвердив Типову інструкцію, у якій визначено порядок поводження із матеріальними носіями, що містять службову інформацію.

50.00 грн

Type : Test

Subject : Information law

Language : Ukrainian

Технології інформаційної боротьби

ВСТУП.................................................................................................... 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ.... 4

РОЗДІЛ 2. СУТНІСТЬ ТЕХНОЛОГІЙ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БОРОТЬБИ 9

ВИСНОВОК......................................................................................... 14

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................... 16

100.00 грн

Type : Report

Subject : Civil law

Language : Ukrainian

Проблема виконання зобов'язань за кредитними договорами, забезпечених іпотекою. Проблема виконання альтернативних видів зобов'язань боржником

Визначити і сформолювати 2 проблемних питання здійснення та захисту зобовязальних прав, й описати як зазначені проблеми вирішується у нашому законодавстві(у практиці й у доктрині)

50.00 грн

Type : Course work

Subject : Foreign literature

Language : Ukrainian

Готичне та романтичне у художньому тексті Мері Шеллі «Франкенштейн, або Сучасний Прометей»

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел. Основний зміст роботи викладено на  35  сторінках.

6000.00 грн

Type : Graduate work

Subject : Foreign literature

Language : Ukrainian

ЕТНІЧНІ МОТИВИ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТЕС ГАРЛЕМСЬОГО РЕНЕСАНСУ

ПРЕДМЕТ: англійська література

Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Основний зміст роботи викладено на  56  сторінках.

12000.00 грн