Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 6972 matches

Type : Essay

Subject : Jurisprudence

Language : Ukrainian

Об’єктивні передумови формування ядерного права України

Об’єктивні передумови формування ядерного права України

50.00 грн

Type : Problem Solving

Subject : Civil law

Language : Ukrainian

Задача

 

Язык -укр
Задача
Громадяни України Лисенко, Довженко і Петренко вирішили заснувати аудиторську фірму. При цьому фірма займатиметься виключно наданням аудиторських послуг. Частка в статутному фонді кожного засновника така: Лисенко-45%, Довженко - 15%, Петренко-40%. Петренко не є аудитором. Керівником бути вирішено призначити Лисенко. Охарактеризуйте ситуацію з погляду законодавства.

50.00 грн

Type : Essay

Subject : Jurisprudence

Language : Ukrainian

Предмет, об’єкт та методи ядерного права України

Предмет, об’єкт та методи ядерного права України

50.00 грн

Type : Answers to the exam

Subject : Psychology

Language : Ukrainian

выдповіді на завдання до практичної частини іспиту з психології

 

 

Завдання до практичної частини екзамену

1. Сплануйте дослідження, яке б стосувалося проблеми агресії, визначивши для цього залежні і незалежні змінні, запропонувавши підходи до їх операціоналізації.

2.Сплануйте дослідження, яке б стосувалося проблеми формування позитивних стосунків та атракції, визначивши для цього залежні і незалежні змінні,запропонувавши підходи до їх операціоналізації.

3. Сплануйте дослідження, яке б стосувалося проблеми соціального впливу,  визначивши для цього залежні і незалежні змінні, запропонувавши підходи до їх операціоналізації.

4. Сплануйте дослідження, яке б стосувалося проблеми атрибуції, визначивши для цього залежні і незалежні змінні, запропонувавши підходи до їх операціоналізації.

5. Вкажіть цільове призначення методики “Прогресивні матриці Равена”. Проаналізуйте структуру та змістовні компоненти методики, складіть програму діагностики інтелекту.

6. Спираючись на розуміння сутності феномену креативності, проаналізуйте основні діагностичні показники креативності та методики їхнього вимірювання (на прикладі тестів креативності Ф. Вільямса), складіть програму діагностики креативності.

7. На основі визначення типології акцентуацій характеру вкажіть на цільове призначення методики ПДО (за А.Є. Лічко, М.Я. Івановим), складіть программу діагностики акцентуацій підлітка.

8. Проаналізуйте основні індивідуально-типологічні особливості особистості, які  діагностуються за допомогою опитувальника ІТО (за Л.М. Собчик), складіть програму діагностики індивідуальних особливостей особистості.

9. Проаналізуйте основні діагностичні показники, які визначаються за допомогою методики FPI (Й. Фаренбергом та ін.). Визначте структуру та змістовні компоненти методики, складіть програму діагностики рис особистості.

10. Зазначте сучасний стан бланкової психодіагностики динамічних аспектів психіки та поведінки. Вкажіть на діагностичні можливості опитувальника “ОСТ” В.М. Русалова. Складіть програму діагностики темпераменту.

11. Укажіть на цільове призначення методики “Хенд-тест” та опишіть основні критерії інтерпретації відповідей досліджуваного, складіть програму діагностики емоційно-мотиваційної сфери особистості.

12. Охарактеризуйте зміст та призначення методик  ДДО та  ОДАнІ (карта інтересів)  у дослідженнях з психології праці. Поясніть можливості їх комплексного використання.

13. Складіть план проведення профорієнтаційної бесіди з учнями. Обгрунтуйте

      послідовність  пунктів плану.

14. Запропонуйте 2-3 профконсультаційні ігри для підлітків. Вкажіть можливості їх використання.

15. Складіть план співбесіди  для професійного відбору до роботи в організації. 16. Складіть перелік основних вимог  до робочих рухів оператора при виконанні ним управлінських дій у СЛМ.

17. Як відомо оператор часто працює в умовах шуму. Як можна передати йому  словесну інформацію забезпечивши при цьому ефективність її сприймання?  Складіть перелік вимог до передачі інформації операторам, що працюють в  умовах шуму.

18. Розробіть стислу професіограму судді, визначивши її основні складові.

19. Проаналізуйте професіограму слідчого, визначивши основні напрямки його діяльності.

20. Визначте  план  та  методичний  арсенал  патопсихологічного дослідження з диференціації педзанедбанності   від  розумової відсталості.

21. Поясніть   висновок  Л.С.  Виготського  про  те,  що  враження  одних  і   тих же  зон  кори   головного  мозку  має  різне  значення   на  різних етапахпсихічного  розвитку.

22. Складіть питання для першого інтерв’ю із сім’єю. 23. Визначить гіпотезу з точки зору психоаналітичної теорії та системного  підходу з такої проблеми: дівчина 15-ти років, навчається у 9-у класі. В  цьому році почала навчатися у цій школі. Вчителя скаржаться на  прогулювання занять протягом останніх 3 місяців. Склад сім’ї: бабуся, мама і  вона.

24. Визначить стратегії психотерапевтичної роботи з клієнтом і рекомендації для  нього: молодий чоловік віком 26 років страждає на ігроманію.

25. Охарактеризуйте основні напрямки психотерапевтичної роботи, які можутьбути застосовані з клієнтом (дівчина 20 років, студентка, мешкає в  гуртожитку, має проблеми у налагодженні стосунків з сусідками по кімнаті;  на момент звернення до психолога переведена вже до третьої кімнати).

26. Охарактеризуйте основні напрямки психотерапевтичної роботи, які можуть бути застосовані з клієнтом (дівчина 17 років, студентка 1 курсу, переживає стан стресу перед першою сесією, хвилюється, що не зможе скласти екзамени).  Сформулюйте цілі психотерапевтичної роботи з клієнтом, наведіть приклади доцільних методів і технік психотерапевтичної.

27. Проаналізуйте висловлювання: «Навіть тоді, коли ми не цікавимося політикою, політика цікавиться нами» (Вінстон Черчілль).

28. Проаналізуйте висловлювання: «Відмінність державного діяча від політика полягає в тому, що політик орієнтується на наступні вибори, а державний діяч – на наступні покоління» (Вінстон Черчілль).

29. Наведіть приклад політичного конфлікту, визначте сутність конфлікту, його причини і компоненти та методи врегулювання.

30. Надайте рекомендації щодо створення іміджу політичного діяча за 3-ма складовими: психофізіологічна характеристика; соціальна характеристика; морально-ціннісна ідеологія.

 

300.00 грн

Type : Answers to the exam

Subject : Psychology

Language : Ukrainian

Політична психологія відповіді до іспиту, заліку

Відповіді на запитання до заліку або іспиту з дисципліни Політична психологія

80.00 грн

Type : Answers to the exam

Subject : Psychology

Language : Ukrainian

Клінічна психологія відповіді до іспиту, заліку

Відповіді до іспиту, заліку з дисципліни Клінічна психологія

80.00 грн

Type : Answers to the exam

Subject : Psychology

Language : Ukrainian

Психотерапія відповіді до іспиту, заліку

Відповіді до іспиту або заліку з дисципліни Психотерапія

80.00 грн

Type : Answers to the exam

Subject : Legal psychology

Language : Ukrainian

Юридична психологія відповіді до заліку, іспиту

відповіді до заліку, іспиту з дисципліни Юридична психологія 

80.00 грн

Type : Course work

Subject : Criminology

Language : Ukrainian

Кримінальна відповідальність неповнолітніх за розповсюдження наркотичних засобів

Отже, в ході роботи досліджено поняття наркоманії, взято до уваги усі аспекти цього поняття та зазначено, що наркоманія -  це тяжке захворювання, та надзвичайно небезпечне для суспільства соціальне явище, яке швидкими темпами поширюється в світі та зокрема в Україні. Не секрет що до вживання наркотичних засобів та психотропних речовин залучається дедалі більше людей, та особливо молодь. Визначаються основні причини поширення наркотичних засобів неповнолітніми та серед неповнолітніх у курсовіїроботі зазначено ряд таких причин які є найпоширенішими та проблематичними ,зокрема це є :  психологічні, соціальні, соціально-психологічні,  соціально-економічні, державно- управлінські причини. Кожна причина  має свою характерну проблематику,  та потребує негайного вирішення. Також проаналізовано та зазначено ряд «популярних» наркотичних засобів, їх аналогів та прекурсорів які є найпоширенішими серед неповнолітніх.  Зображені розноманітні таблиці...

250.00 грн