Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 5893 matches

Type : Abstract

Subject : Marketing

Language : Ukrainian

характеристика ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ»

Мета роботи полягає у дослідженні маркетингового аналізу ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ».

50.00 грн

Type : Course work

Subject : Marketing

Language : Ukrainian

формування рекламної кампанії ТМ Сандора

Метою дослідження курсової роботи  є аналіз рекламної діяльності компанії ТМ «Сандора» та розробка рекламної компанії ТМ «Сандора».

300.00 грн

Type : Course work

Subject : Theory of Government and Rights

Language : Ukrainian

Реалізація норм права та їх форм

Метою є розкриття поняття, змісту та значення реалізації норм права та їх форм.

150.00 грн

Type : Course work

Subject : Financial management

Language : Ukrainian

Вартість капіталу та її значення у фінансовому менеджменті підприємства

Метою курсового дослідження є узагальнення теоретичних основ та розробка науково практичних рекомендацій щодо оцінки вартості капіталу підприємств.

300.00 грн

Type : Course work

Subject : Marketing

Language : Ukrainian

Розробка рекламної кампанії кав’ярні «ONE LOVE espresso bar

В результаті виконання курсової роботи було вирішено такі завдання:

- розроблена рекламна концепція;

- розраховані показники медіа планування та створений медіа план;

- визначений бюджет рекламної кампанії кав'ярні «ONE LOVE espresso bar»;

- розрахований прогнозний результат рекламної кампанії завдяки експертним оцінкам.

120.00 грн

Type : Course work

Subject : State and municipal finance

Language : Ukrainian

Основні етапи розвитку грошових систем

Метою роботи є проведення аналізу щодо з’ясування основних етапів розвитку грошових  системи світу та України.

150.00 грн

Type : Course work

Subject : Computer Networks and Systems

Language : Ukrainian

Проектування локальної обчислювальної мережі «Аеропорту

В даній курсовій роботі розроблена локальна обчислювальна мережа для «Аеропорту», який складається з головної одноповерхової будівлі, складу та поміщення для віддаленого адміністрування складу. Кожна будівля є окремим сегментом. Курсова робота ставить перед собою мету опрацювання та впорядкування знань, отриманих протягом вивчення дисципліни «Комп’ютерні мережі».

У курсовій роботі будуть розглянуті: топології мереж, робота з графічним симулятором мережі, графічна схема будівлі, пристрої, які необхідні для проектування мережі. Для роботи з графічними елементами, буде використовуватися MS Visio, а для проектування мережі – HP Comware Lab (симулятор мережі).

Виконання завдання вимагає комплексного застосування своїх знань як в частині проектування обчислювальних мереж, так і в частині уміння створювати та реалізовувати складні алгоритми.

 

 

400.00 грн

Type : Bachelor's work

Subject : Enterprise economy

Language : Ukrainian

Бізнес-план створення Арт-студії в м. Одеса

Випускна робота присвячена створенню інвестиційного проекту Арт-студії в м. Одеса. Основні напрями в Арт-студії: Pole Dance, Stretching.

В даний час спорту в усьому світі приділяється велика увага. Спорт став не просто хобі та розвагою, способом підтримки свого організму в тонусі, але і хорошим варіантом для малого бізнесу. Тому тема моєї випускної роботи є актуальною.

Випускна робота складається з вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел. Перша глава присвячена теоретичним аспектам планування, видам планів, розглядаються основні розділи бізнес-проекту та економічні показники ефективності планів. Другий розділ присвячено розробці бізнес-плану інвестиційного проекту створення Арт-студії. Третя глава випускної роботи  присвячена розробці фінансового плану, розглядається оцінка ризиків проекту та економічна ефективність запропонованих заходів.

Об'єктом випускної роботи є сутнісні особливості розробки бізнес-плану інвестиційного проекту.

Предметом - бізнес-план інвестиційного проекту створення Арт-студії в м. Одеса.

Основні джерела для написання випускної роботи:

  • законодавчі та нормативні акти, які регулюють діяльність суб'єктів підприємництва в Україні;
  • дані маркетингових досліджень;
  • статистичні збірники, наукова та методична література.
200.00 грн

Type : Presentation

Subject : History

Language : Ukrainian

Методика проведення рольових ігор на уроках історії (суспільствознавчих дисциплін).

Випускна робота
Методика проведення рольових ігор на уроках історії

(суспільствознавчих дисциплін)

 

Слухача курсів підвищення кваліфікації вчителі історії та правознавства з курсом «Громадянська освіта» (спеціалісти, ІІ категорія).

30.00 грн

Type : Graduate work

Subject : Metrology

Language : Ukrainian

Вихрострумовий метод контролю

Світові тенденції розвитку промисловості визначаються в даний час зростаючими вимогами до якості продукції. Тільки продукція, виготовлена на рівні світових стандартів, може користуватися попитом. Однією з основних задач підвищення ефективності промисловості і сільського госпсдарства є поліпшення якості використовуваної сировини, матеріалів і виробів, що підвищує термін служби машин і механізмів, зниження їхньої матеріало- і енергоємності, підвищення продуктивності праці. Тому не тільки об’єми виробництва і асортимент випущеної продукції, але й показники її якості, будуть характеризувати рівень промислового розвитку нашої країни.

Неруйнівні методи контролю базуються на використанні фізичних методів, зв’язаних з впливом на об’єкт контролю різних фізичних полів чи речовин. Використовувані на практиці задачі неруйнівного контролю зводяться до чотирьох типів: дефектоскопія – виявлення порушення суцільностей матеріалу; товщинометрія шарів чи стінок при односторонньому доступі; контроль фізико‒хімічних властивостей: хімічного складу, структури (структуроскопія ) та інших властивостей матеріалу; вивчення внутрішньої будови складних виробів (інтроскопія).

Виконання всіх цих вимог можливе тільки шляхом застосування різних методів контролю, які доповнюють один другого.

Одними із видів неруйнівного контролю (НК) є: акустичний, оптичний, візуальний, тепловий, контроль проникаючими випромінюваннями, вихрострумовий, електричний, магнітний радіохвильовий та проникними речовинами.

Всі дефекти об'єднуються однією загальною ознакою: вони погіршують якість продукції. В процесі розвитку техніки бездефектність виробів завжди була важливим фактором. Навіть при використанні найкращих матеріалів, найбільш досконалих конструкцій і технологічних процесів у готових виробах можуть бути дефекти. Строго дефектом називають кожну окрему невідповідність продукції встановленим вимогам. Різноманітність зустрічаються у виробах дефектів, їх різний вплив на якість виробів приводять до безумовного визначення поняття дефекту. У технічній літературі термін "дефект" трактується значно ширше, наприклад як "вада", "порок", "несуцільності" і т.п., часто не пов'язуючи це поняття з конкретними технічними вимогами, а маючи на увазі тільки небажані локальні варіації міцності та фізико ‒ хімічних властивостей продукції.

Для ефективного виявлення дефектів фахівці з будь‒якого виду неруйнівного контролю (НК) повинні вміти вибрати підхід, розробити методику проведення випробування і створити необхідні пристосування. Крім того, ці фахівці повинні відповідним чином підготувати технічний персонал для проведення випробування і обробки його результатів. Фахівцям високої кваліфікації, що проводять НК, доводиться стикатися з багатьма аспектами проблем пошуку дефектів. Щоб досягти кінцевої мети, необхідно:

  1. мати інформацію про матеріали, їх властивості та характеристики, а також про вплив умов виготовлення, термообробки та експлуатації на ці властивості;

  2. знати причини утворення дефектів, шляхи їх запобігання та способи усунення;

  3. знати взаємозв'язок між механічними властивостями, конструктивними параметрами і використовуваними фізичними явищами;

  4. знати механізми руйнування і його типи, тобто розуміти, як і чому відбувається руйнування;

  5. мати уявлення про основні фізичних принципах різних методів і прийомів, використовуваних при НК;

  6. розбиратися в способах реєстрації, зберіганні і обробці даних, отримуваних з допомогою різних методів неруйнуючих випробувань;

  7. знати переваги, недоліки і межі застосовності кожного з численних методів і прийомів НК.

Очевидно, що фахівець з неруйнівного контролю, який не знає і не розуміє технології виготовлення виробів, а також причини виникнення дефектів при виготовленні та експлуатації цих виробів, не зможе надійно й економно їх проконтролювати.

7000.00 грн