Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 4591 matches

Type : Graduate work

Subject : The financial analysis

Language : Ukrainian

ЗАХОДИ ЩОДО ЗБІЛЬШЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА

В дипломній роботі висвітлені основні фактори, що впливають на прибуток підприємства, проаналізовано фінансовий стан підприємства яке функціонує на территорії України, висвітлені основні фактори, що впливають на його прибутку, та запропоновані шляхи щодо його збільшення.

250.00 грн.

Type : Course work

Subject : Literature

Language : Ukrainian

Природа сміху у творах Леся Мартовича

Завдання курсової роботи:

1. Охарактеризувати засоби комічного в українській літературі Прикарпаття кінця ХІХ - початку ХХ ст.

2. Простежити відображення історичної доби у творчості Леся Мартовича.

3. Розглянути зображення галицького села через призму гумору та сатири на прикладі жанрів малої прози митця.

4. Показати  особливості засобів комічного у повісті Леся Мартовича «Забобон».

370.00 грн.

Type : Course work

Subject : 1c accounting

Language : Ukrainian

Директор аудиторської фірми

Ідеальна курсова робрта на тему :

Директор аудиторської фірми

(на прикладі аудиторської фірми "Прикарпатаудит" )

 

200.00 грн.

Type : Course work

Subject : 1c accounting

Language : Ukrainian

Директор аудиторської фірми

Хороша курсова робота на тему

ВСТУП ДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І АУДИТ»

на тему:

Директор аудиторської фірми

(на прикладі аудиторської фірми "Прикарпатаудит" )

200.00 грн.

Type : Course work

Subject : Chemistry of oil and gas

Language : Ukrainian

Газоподібне паливо

ВСТУП

     Нафта і продукти її переробки є основними енергоносіями практично у всіх галузях промислового виробництва і сільського господарства. У теперішній час видобуток власної нафти в Україні становить 12…15% від загальної потреби. Ту частину, якої не вистачає, закуповують за кордоном, де ціни визначаються кон’юктурною світового ринку нафтопродуктів. Останнім часом вони сягнули рекордної позначки, але стійкої тенденції до її зниження не спостерігається. Ера дешевих нафтопродуктів відійшла у минуле.

     Проблема раціонального використання паливо-мастильних матеріалів на автотранспортних підприємствах і підприємствах аграрного комплексу стала однією з найважливіших економічних, технічних і соціальних проблем. Впровадження в експлуатацію сучасних паливо мастильних матеріалів вимагає удосконалення організації нафто господарств і вирішення проблем, пов’язаних з контролем якості нафтопродуктів. Споживач повинен знати, який нафтопродукт він повинен використовувати. Для цього йому необхідно вміти перевіряти якість паливо-мастильних матеріалів, які пропонуються на ринку, а також визначати, наскільки вони відповідають вимогам сучасної автотракторної техніки і умовам експлуатації. Все це повинно базуватися на глибоких знаннях фізико-хімічних та експлуатаційних властивостей паливо-мастильних матеріалів та вмінні оцінювати їх якість.

 

 

100.00 грн.

Type : Presentation

Subject : Chemistry

Language : Russian

Каучук

Еластичний матеріал, який отримують при коагуляції латексу каучуконосних рослин, головним чином бразильської гевеї, що росте в тропічних країнах. Основний компонент - поліізопрен - вуглеводневе полімерне хімічне з’єднання, що має загальну формулу (C5H8)n.

Зараз дерево культивується в південно-східній Азії, Малазії, Індонезії, Шрі-Ланці, Камбоджі, Таїланді, Сараваці і Брунеї. На території України кліматичні зони, придатні для виростання каучуконосних рослин, відсутні. Натуральний каучук та латекс натурального каучуку Україною купується за кордоном.Як саме в дереві синтезується вуглеводень (поліізопрен) каучуку, невідомо.З вулканізованих каучуків одержують міцну й еластичну гуму. Застосовується у виробництві шин, амортизаторів, виробів санітарії і гігієни та ін.

50.00 грн.

Type : Course work

Subject : Analytical chemistry

Language : Ukrainian

Методи визначення кальцію і магнію, які зокрема, зумовлюють твердість води

Вступ

       Визначення іонів кальцію та магнію є важливою проблемою, зокрема тому, що вони зумовлюють твердість води. У цій курсовій роботі буде розглянуто методи визначення іонів кальцію та магнію. Основним з яких є метод визначення іонів кальцію та магнію за їх спільної присутності. Метод полягає у титруванні розчину який містить іони кальцію і магнію розчином ЕДТА.

200.00 грн.

Type : Individual task

Subject : Criminal process

Language : Ukrainian

Слідчі дії в системі кримінального процесу

Индивидуальная работа по уголовному процессу. Защищена на отлично. Сноски актуальные, соответствуют источникам. Структурированое изложение материала.

120.00 грн.

Type : Theses

Subject : Criminalistics

Language : Ukrainian

Теоретичний та практичний аспекти огляду місця події

Тезис представляет собой раскрытие основных характеристик осмотра места проишествия как следственного действия.

120.00 грн.

Type : Course work

Subject : Theory of Government and Rights

Language : Ukrainian

Судова практика як джерело права

Перш за все, потрібно почати з того, що право як явище соціальної дійсності існує як у свідомості людини у вигляді певної сукупності ідей, теорій та концепцій, а також уявлень і настанов, які характеризують відношення людини до правових норм, правопорядку та правового регулювання, дозволяють сформувати цілісне відношення до правової дійсності; а також як певні зовнішні та об’єктивно існуючі джерела права, які передають адресатам безпосередньо зміст правових норм, формують у людини певні рівні правосвідомості та слугують основою для функціонування правової держави.

Відповідно до уявлень давньоримських юристів, джерела права слід розглядати як витоки права, тобто те, що дає початок чому-небудь, звідки походить що-небудь. На сьогоднішній день в процесі правотворчої діяльності держав створилося декілька основних джерел права, серед яких є і судова практика, яка має власні форми вираження, джерела походження та місце в системі права.

Актуальність цієї роботи полягає в тому, що для юриста важливого значення набуває розуміння всіх явищ правової дійсності, осмислення та з’ясування значення тих чи інших правових феноменів. Тому орієнтація в джерелах права є важливим аспектом здобуття знань в юриспруденції, зокрема в історії права та правової дійсності.

Мета. Розкрити філософсько-правову природу джерел права, зокрема судової практики, з’ясувати її особливості, специфіки застосування, місце в систем і права та співвідношення з правовим прецедентом.

Завдання. Використати та проаналізувати напрацювання вчених юристів та законодавство сучасних країн для того, щоб утворити цілісне уявлення про таке джерело права як судова практика.

120.00 грн.