Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 6813 matches

Type : Course work

Subject : Microbiology

Language : Ukrainian

Культивування Escherichia coli для одержання Лаферону. НУХТ

Курсовий проект присвячений розробленню технологічної схеми біосинтезу інтерферону-α-2b рекомбінантного людини з використанням модифікованого генно-інженерного штаму бактерій Escherichia coli BL21(DE3), що дозволяє отримати високу концентрацію цільового продукту (51,2 г/л).

Проект складається зі вступу, п’яти розділів, графічної частини (технологічної і апаратурної схем) та списку використаної літератури з 18 найменувань. Загальний обсяг   роботи – 50  сторінок, 7 таблиць, 3 креслення формату А1.

Розраховано потужність виробництва (290 л), кількість виробничих циклів для отримання річної потреби цільового продукту (6 циклів) і геометричний об’єм ферментера (100 л).

Розроблено технологічну схему біосинтезу інтерферону-α-2b з використанням штама бактерій E. coli BL21(DE3). Технологічна схема описана у 4 розділі та зображена у графічній частині на технологічній і апаратурній схемі.

1400.00 грн

Type : Course work

Subject : Microbiology

Language : Ukrainian

Одержання ціанокобаламіну культивуванням Pseudomonas denitrificans. НУХТ

Робота присвячена виробництву вітаміну ціанокобаламіну (вітамін В12) на основі культивування денітрифікуючих бактерій Pseudomonasdenitrificans М-2436. Курсова робота складається зі вступу, аналітичного огляду літератури, технологічної частини та списку використаної літератури з 19 найменувань. Загальний обсяг роботи: 39 сторінки, 6 таблиць, 4 рисунка, 1 лист формату А1.

У курсовій роботі дано обґрунтування та викладено технологічний процес ділянки біосинтезу виробництва ціанокобаламіну, який включає блок допоміжних робіт та стадії вирощування культури.

Технологічний процес отримання ціанокобаламіну шляхом культивування штаму бактерій Pseudomonasdenitrificans М-2436 і допоміжні роботи представлені на технологічній схемі, а її опис у 4 розділі пояснювальної записки.

450.00 грн

Type : Course work

Subject : Economy

Language : Ukrainian

Інвестиційно-інноваційна діяльність машинобудівних підприємств

РЕФЕРАТ

 

У складі пояснювальної записки: 40 сторінок, 12 таблиці, 17 літературних джерел.

ТЕОРЕТИЧНИЙ РОЗДІЛ

Тема теоретичної частини курсового проекту: «Інвестиційно-інноваційна діяльність машинобудівних підприємств».

Мета - здійснення статистично-аналітичного дослідження змін у інвестиційній та інноваційній діяльності машинобудування України, їх аналіз та визначення подальших перспектив чи загроз розвитку.

Було розглянуто  інноваційно-інвестиційний розвиток підприємств транспортного машинобудування, ефективність інноваційної діяльності машинобудівних підприємств, пріоритетні підходи до забезпечення інноваційної активності машинобудівних підприємств.

РОЗРАХУНКОВИЙ РОЗДІЛ.

Мета курсової роботи – розрахунок основних показників ефективності підприємства.

Об’єкт курсової роботи – промислове підприємство, яке виробляє продукцію та надає послуги. Техніко-економічні характеристики конкретного підприємства створюють інформаційну базу для розробки курсової роботи.

 

ІННОВАЦІЇ, ІНВЕСТИЦІЇ, МАШИНОБУДІВНІ ПІДПРИЄМСТВА, ПОКАЗНИК ЕФЕКТИВНОСТІ, ЕКОНОМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ВИТРАТИ, ТОЧКА БЕЗЗБИТКОВОСТІ, ФОНД, АМОРТИЗАЦІЯ, ОПЛАТА

250.00 грн

Type : Problem Solving

Subject : Inorganic chemistry

Language : Ukrainian

Індивідуальне домашнє завдання з дисципліни «Технологія харчових виробництв» на тему «Розрахунок задач з практичних робіт» Варіант №5

без литературы и сносоки и источников, подробное решение задач

100.00 грн

Type : Course work

Subject : Chemistry of oil and gas

Language : Ukrainian

Вакуумная перегонка мазута

Пояснювальна записка до курсового проекту: 56 с., 14 рис., 10 табл., 9 літературних джерел.

 

 

Об'єкт дослідження - установка вакуумної перегонки мазуту.

Мета роботи - розрахувати блок вакуумної переногки мазуту.

 

Мазут, що надходить з блоку атмосферної перегонки нафти, необхідно розділити за паливним варіантом. Вакуумна перегонка за паливним варіантом дозволяє отримати вакуумний газойль, важку дизельну фракцію та гудрон.

 

 1. Розглянуто систему атмосферної перегонки нафти.
 2. Визначено основні технічні характеристики об'єкта.
 3. Змодельовано технологічний процес.
 4. Визначено склад апаратної частини проектованої системи.
 5. Складено матеріальний баланс.
 6. Зроблені технологічні розрахунки основного обладнання.
 7.  

 

ВАКУУМНА ПЕРГОНКА, МАЗУТ, ВАКУУМНИЙ ГАЗОЙЛЬ, ГУДРОН, МАТЕРІАЛЬНИЙ БАЛАНС, ТЕМПЕРАТУРНИЙ РЕЖИМ, ЦИРКУЛЯЦІЙНЕ ЗРОШЕННЯ, ДІАМЕТР, ВИСОТА

600.00 грн

Type : Course work

Subject : Theory of Government and Rights

Language : Ukrainian

Поняття та види методів державної влади

ВСТУП............................................................................................................. 2

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ............................................................................................................. 4

1.1. Поняття та ознаки методів здійснення державної влади........................... 4

1.2. Види та характеристика основних методів державного управління.......... 8

Розділ 2. ПОНЯТТЯ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ МЕТОДІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.................................................................................. 12

2.1. Визначення та особливості методів державної виконавчої влади........... 12

2.2. Класифікація методів при здійсненні органами державної виконавчої влади своїх повноважень................................................................................................... 16

РОЗДІЛ 3. СПІВВІДНОШЕННЯ МЕТОДІВ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ................ 23

ВИСНОВОК................................................................................................... 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ................................................... 29

 

300.00 грн

Type : Problem Solving

Subject : International law

Language : Ukrainian

Задачі з міжнародного права

«...Добровільно погодившись співробітничати з німцями, я просто хотів вижити. Щодня в таборі вмирало по п'ятдесят - сто чоловік. Стати добровільним помічником було єдиним способом вижити. Тих, хто висловив бажання співробітничати, відразу ж відокремлювали від загальної маси військовополонених. Починали нормально годувати і переодягали в свіжу радянську форму, але з німецькими нашиваннями і обов’язковою пов’язкою на плечі. ...Після присяги ми почали отримувати гроші...». (З матеріалів суду над зрадниками Батьківщини в м. Смоленську осінь 1944 року. Допит поліцейського С. Грунського).

Чи порушує норми міжнародного права особа, яка в умовах окупації вступає на службу до органів окупаційної влади, співробітничає з ними?

Мінський протокол (Мінська угода) угода про тимчасове перемир'я у війні на сході України, досягнута на переговорах у Мінську 5 вересня 2014 р. В розробці та підписанні угоди брали участь представник ОБСЄ - Посол Гайді Тальявіні, Другий Президент України Леонід Кучма, посол Росії в Україні Михайло Зурабов, представники самопроголошених ДНР Олександр Захарченко та ЛНР ігор Плотницький. Проаналізуйте цю угоду. Чи означає укладення цієї угоди визнання (de facto чи ad hoc ????) Україною ДНР та ЛНР суб’єктами міжнародного права (незалежними державами). Для обґрунтування відповіді використайте Мінський протокол та міжнародно-правові акти.

Під час щорічної зустрічі глав урядів азіатських держав прем’єр-міністри Японії І Тайваню виступили зі спільною заявою, що жоден з урядів (ні Японії, ні Тайваню) не буде застосовувати торгових санкцій проти іншої сторони протягом двох років. Чи можна розглядати таку заяву в якості міжнародного договору? Аргументуйте,

У листопаді 2018 року, коли українськими суднами виконувався перехід з Чорного до Азовського моря, в районі Керченської протоки, російськими військовими було здійснено таран буксиру “Яни Капу”, а також обстріляні два катери супроводу. В результаті, всі три кораблі було захоплено росіянами, захоплено в полон 24 українських моряків, шестеро з яких було поранено. В подальшому Україна звернулася до Міжнародного трибуналу ООН з морського права.

Які саме норми міжнародного морського права було порушено Росією?

150.00 грн

Type : Course work

Subject : Theory of Government and Rights

Language : Ukrainian

Глава держави в механізмі держави

ВСТУП............................................................................................................. 3

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВИ....... 6

РОЗДІЛ 2. ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК ТА СТАНОВЛЕННЯ ІНСТИТУТУ ГЛАВИ ДЕРЖАВИ...................................................................................................... 10

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ СТАТУСУ ГЛАВИ В ДЕРЖАВНОМУ МЕХАНІЗМІ В ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФОРМИ ПРАВЛІННЯ.................................................... 15

3.1. Монарх: правовий статус, система спадкування престолу та повноваження         15

3.2. Президент: правовий статус, порядок обрання, компетенція, заміщення та відповідальність............................................................................................. 20

РОЗДІЛ 4. ПРАВОВИЙ СТАТУС ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ЯК ГЛАВИ ДЕРЖАВИ 23

ВИСНОВОК................................................................................................... 27

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................... 29

300.00 грн

Type : Creative work

Subject : Family law

Language : Ukrainian

Завдання з сімейного права

Написати шлюбний договір та пакет документів, який передбачає розлучення подружжя:

1. Подружжя, яке бажає розлучитися.

2. Подружжя хоче розлучитися, але має дітей.

3. Один з подружжя бажає розлучитися, а інший заперечує

300.00 грн

Type : Problem Solving

Subject : Labor law

Language : Ukrainian

Завдання з трудового права

Тема 13. Матеріальна відповідальність працівника перед роботодавцем

 

 1. Ознайомтесь із узагальненнями судової практики та рішеннями судів за посиланнями (зверніть увагу на строк розгляду справ до останнього рішення):

 

 1. https://zib.com.ua/ua/122119-vssu_uzagalniv_praktiku_schodo_prityagnennya_do_materialnoi_.html
 2. http://reyestr.court.gov.ua/Review/77397973#
 3. http://reyestr.court.gov.ua/Review/79699300#
 1. Знайдіть по два судових рішення за останні 2 роки (вказавши електроне посилання на них), які яскраво відображають особливості притягнення працівника до матеріальної відповідальності і опишіть їх зміст коротко (до 4 абзаців на рішення), зазначивши ключові норми КЗпП покладені в основу вирішення кожного спору.
 2. Задачі для опрацювання (відповіді підготувати у письмовому вигляді)

Сокиркін, перебуваючи в нетверезому стані на робочому місці, пролив кислоту на апаратуру. Через деякий час апаратура зіпсувалася, начальник Сокиркіна пригадав пролиту кислоту та поділився своїми здогадками з керівником. Сокиркін заперечував свою провину, роботодавець замовив експертизу і через 7 місяців після пролиття кислоти, експерт надав висновок про причинно-наслідковий зв'язок потрапляння кислоти на апаратуру та подальше зіпсуття апаратури. Директор підписав наказ про звільнення Сокиркіна ч ерез 8 місяців, а протягом цих 8-ми місяців утримувати з його зарплати 20 відсотків, що покриє в повній мірі витрати за ремонт апаратури.

Ваша оцінка ситуації.

 

Слюсар Борисюк при обробці деталі через недбалість зламав верстат. Наказом по підприємству йому було оголошено догану, а також проведено утримання із його заробітної плати у розмірі повної вартості ремонту верстата. Борисюк, уважаючи незаконним застосування одночасно двох заходів впливу за один і той самий проступок, звернувся до комісії з трудових спорів.

Дайте юридичну кваліфікацію ситуації

 

Водій сільгосппідприємства “Першотравневий” Богуш отримав наряд на вивіз зерна, але, використовуючи без дозволу керівника підприємства автомобіль в особистих цілях, потрапив у аварію. Вартість ремонту склала 4800 грн. Крім цього, внаслідок дощу загинуло на току зерно вартістю 10400 грн, яке нічим було вивезти. Директор сільгосппідприємства подав позов про стягнення з Богуша 15200 грн.

Чи підлягає позов задоволенню та в якому обсязі?

 

Севрюк працював бджолярем фермерського господарства. Протягом року на пасіці загинуло десять бджолосімей, чим господарству заподіяно шкоду на суму 20 000 грн. У суді, який розглядав позов, представник господарства вимагав стягнути всю суму заподіяної Севрюком шкоди, бо після зимівлі він несвоєчасно виконав пересадку бджіл в оброблені й продезінфіковані вулики, не забезпечив належного догляду за бджолами. Суд позов задовольнив і стягнув із Севрюка 20 000 грн, мотивуючи це тим, що з ним було укладено договір про повну матеріальну відповідальність.

Чи є в бездіяльності Севрюка склад трудового майнового правопорушення? Якщо так, то в якому розмірі Севрюк може нести матеріальну відповідальність? Чи правильне рішення суду?

150.00 грн