Buy ready-made work

Buy ready-made work
-

Found 7308 matches

Type : Independent work

Subject : Civil law

Language : Ukrainian

Підготувати порівняльну таблицю, де провести порівняння за різними критеріями понять "охорона прав" та "захист прав"(ЗАГАЛОМ ТА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ)

Підготувати порівняльну таблицю, де провести порівняння за різними критеріями понять "охорона прав" та "захист прав"(ЗАГАЛОМ ТА ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ)

50.00 грн

Type : Course work

Subject : Administrative law

Language : Ukrainian

Проблеми і перспективи розвитку правового регулювання інституту державної служби в Україні

+

80.00 грн

Type : Abstract

Subject : Civil Procedure

Language : Ukrainian

Поняття та система процесуальних гарантій цивільного судочинства

Зміст

Вступ………………………………………………………………………….3

1. Поняття, предмет і система цивільного процесуального права України. Цивільне процесуальне законодавство………………………………………….3

2. Поняття, види і стадії цивільного судочинства…………………………5

3.Система процесуальних гарантій цивільного судочинства…………...10

Висновок……………………………………………………………………14

Список використаних джерел……………………………………………..15

30.00 грн

Type : Test

Subject : Economic theory

Language : Ukrainian

Економічний аналіз державної політики Варіант 2-2

Вступ.  Студент дає оцінку підстав для державного втручання в соціально-економічні

процеси (тобто, підстав для здійснення державної політики) з позицій ефективності на основі концепції неспроможності ринку.

 

Завдання 1. Вказати  джерела монопольної влади. Навести приклади кожного з них. Які з цих джерел монопольної влади притаманні світовим ринкам?

 

Завдання 2. Обґрунтована відповідь на запитання (згідно номеру варіанта).

 

 Варіант 2.

1. Проблеми притаманні бюрократичному забезпеченню.

2. Механізм вироблення колективних рішень: проблеми властиві представницькій владі.

Завдання 3. Визначення та оцінювання ефективності і результативності державної політики та державних програм на прикладі держав-сусідів. Етапи проведення оцінки наведено у Додатку А.

 

Висновки. Студент підсумовує отримані ним знання у процесі вивчення дисципліни, шляхом визначення прикладного аспекту вивчених категорій та методів.

50.00 грн

Type : Test

Subject : Roman law

Language : Ukrainian

Аналіз статті з римського приватного права.

СИСТЕМА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗА РИМСЬКИМ ПРИВАТНИМ ПРАВОМ ТА ЇЇ РЕЦЕПЦІЯ В УКРАЇНІ, С.Д. ГРИНЬКО, Опублікована у науковому журналі Хмельницького університету управління та права ім. Леоніда Юзькова «Університетські наукові записки» № 4 у 2008 році.

50.00 грн

Type : Abstract

Subject : International legal relations

Language : Ukrainian

Завдання і проблеми підготовчої роботи до переговорів в умовах конфлікту

ВСТУП............................................................................................................. 3

РОЗДІЛ 1. ПОНЯТТЯ І СУТНІСТЬ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ.................................................................................................... 4

РОЗДІЛ 2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПІДГОТОВЧОЇ РОБОТИ ДО ПЕРЕГОВОРІВ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ................................................................................... 8

РОЗДІЛ 3. КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНИКАЮТЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВЧОЇ РОБОТИ ДО ПЕРЕГОВОРІВ В УМОВАХ КОНФЛІКТУ.... 12

ВИСНОВОК................................................................................................... 17

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ......................................................... 18

 

100.00 грн

Type : Abstract

Subject : Civil Procedure

Language : Ukrainian

Види представництва у цивільному судочинстві

ЗМІСТ

Вступ…………………………………………………………………………3

1. Поняття, умови представництва у цивільному судочинстві…………...3

2. Види представництва у цивільному судочинстві………………………8

Висновок……………………………………………………………………16

Список використаної літератури………………..………………………...17

 

25.00 грн

Type : Answers on questions

Subject : Labor law

Language : Ukrainian

Завдання з трудового права

1. Поняття, склад, ознаки трудових правовідносин.

2. Класифікація правовідносин, що складають предмет трудового права..

50.00 грн

Type : Report

Subject : Medical Law

Language : Ukrainian

РЕФОРМА СИСТЕМИ ТРАНСПЛАНТАЛОГІЇ В УКРАЇНІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НА ПРИКЛАДІ ДІЮЧОЇ СИСТЕМИ В США

1. Проведення операцій з використанням донорських органів та основні проблеми з боку цивільного, кримінального та медичного права в Україні.

2. Донорство в США, методи та гарантії.

3. Розвиток та вдосконалення системи донораства в Україні

4. Висновки

150.00 грн

Type : Course work

Subject : International law

Language : Ukrainian

Порушення міжнародного зобовязання

ВСТУП................................................................................................................. 2

Розділ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПОРУШЕНЬ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ..................................................................................................... 5

1.1. Поняття та ознаки міжнародного порушення зобов’язання...................... 5

1.2. Правове регулювання порушення міжнародних зобов’язань.................... 8

1.3. Злочини проти миру та безпеки людства: поняття, види та сутність....... 10

Розділ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНИХ ВИДІВ ТА СКЛАД ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ..................................................................... 15

2.1. Основні елементи складу порушень міжнародних зобов’язань та їх характеристика........................................................................................................................ 15

2.2. Загальна характеристика ординарних міжнародних порушень зобов’язань 18

2.3. Злочини проти миру та безпеки людства: поняття, види та сутність....... 20

РОЗДІЛ 3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ............................................................................................................................ 25

3.1. Види міжнародно-правової відповідальності.......................................... 25

3.2. Обставини, які виключають відповідальність держав за порушення міжнародних зобов’язань..................................................................................................... 28

3.3. Процедури притягнення держави до відповідальності за порушення міжнародних зобов’язань..................................................................................................... 31

ВИСНОВКИ....................................................................................................... 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ............................................................. 37

200.00 грн